Moderní umění
  • Impresionismus
  • Expresionismus
  • Secese
  • Kubismus
  • Surrealismus
  • Pop Art

Pojem a časové zařazení

Moderna je označnení pro různé umělecké, náboženské a filozofické proudy, které se vymezily proti tradicím a starším proudům. Už na počátku 20. století, kdy dozníval romantismus, papež Pius X. odsoudil modernu v katolické církvi, která se chtěla více přiblížit modernímu světu.
Doba konce 19. století až 70. léta 20. století je charakterizována jako období strachu z budoucnosti, naděje, vztahům k minulosti, uspěchanosti, hodnocení co se podařilo a nepodařilo, co se nestihlo a snaha to dohnat - proto to rychlé střídání stylů. Také je to doba bezmála 80 různých stylů, které na sebe navazovaly, nebo se prolínaly, anebo spolu vůbec nesouvisely.
Umění přelomu 19. a 20. století, neboli moderní umění, je období rychlého vývoje a to všech možných odvětví jako technika, životní styl, nebo právě výtvarné umění. Žádný ze směrů se ve všech odvětvích neprosadil na dlouho a některé směry nepokrývaly ani všechna odvětví. Například ve funkcionalismu bychom výtvarné umění hledali poměrně těžko. Směry se v moderně střídaly velmi rychle a proto se nemůžeme divit jejich množství. Já jsem si vybrala šest z nich, které jsem se rozhodla přiblížit více do detailu.


Moderní umění v českých galeriích

Galerie moderního umění v Hradci Králové

Sbírky galerie jsou orientovány na přední české moderní umělce jako Josef Čapek, Toyen a další a rozsahem svých sbírek se řadí mezi nejvýznamnější galerie v republice. Stálá expozice datuje umění od konce 19. století do současnosti a zahrnuje dva cykly. Cyklus Proměny obrazu sleduje vývoj českého výtvarného umění a všechny směry které měly vliv na jeho utváření. Druhý cyklus Obrazy proměn sleduje pro změnu vývoj tradičních témat výtvarného umění jako zátiší, krajinu a figuru.
Galerie je otevřená mimo pondělí od 10:00 do 18:00 a nachází se v historické části města, na Velkém náměstí. Vstupné se liší, základní 60,- Kč a snížené 30,- Kč. Více informací na stránkách galerie zde.


Moravská galerie v Brně

Moravská galerie nabízí expozici Art is here zaměřenou na výhradně českou modernu a meziválečnou avantgardu. Zde jsou k vidění díla od umělců jako Jan Zrzavý nebo Františka Foltýna, který je osobně spojen s Brnem. Expozice je také obohacena brněnskou odnoží umělecké skupiny Devětsil.
Expozice se nachází v Pražákově paláci ve druhém patře a vstupné je zdarma. Galerie je otevřena od středy do neděle od 10:00 - 18:00 (ve čtvrtek do 19:00). Další informace o galerii a dalších expozicích naleznete zde.

Muzeum umění Olomouc

Olomoucké muzeum umění nabízí k vidění stálou expozici Století relativity, která je rozdělena do dvou částí podle období. První část, která je umístěna v Mansardě, se věnuje převážně první polovině 20. století. Zde jsou k vidění díla od doznívajícího impresionismu, kontrastní symbolismus a dekadenci, až po expresionismus a surrealismus, jenž zakončují tuto polovinu století.
Druhá část expozice je umístěná v Obrazárně a orientuje se na dobu po druhé světové válce. Díla zde navazují na předválečnou avantgardu, objevuje se nárust poválečné abstrakce. Závěr expozice ukazuje postmoderní výjevy, které ovlivnily umění poslední desetiletí. Expozice nabízí přední české umělce, ale seznamuje také s představiteli moderny z Polska, Maďarska a Slovenska.
Webové stránky muzea nabízí mimo jiné i prohlídku prostřednictvím Street view z pohodlí domova. Muzeum je otevřené kor pondělí od 10:00 - 18:00 ovšem poslední vstup je půl hodiny před zavíračkou. Každou neděli a první středu v měsíci je vstup zdarma, jinak vstupné činní 70,- Kč základní a snížené polovinu.


Moderní umění ve světě

Muzeum moderního umění v New Yorku | The Museum of Modern Art (MoMA)

Muzeum moderního umění v New Yorku

Muzeum založené na pokraji 30. let minulého století se pyšní sbírkou obrazů od 500 umělců z celého světa. Nechybí velikáni jako Pablo Picasso nebo Salvador Dalí, ale i zde se najde česká stopa. Galerie vlastní díla Františka Kupky, fotografie Antonína Kratochvíla nebo díla výtvarníka Jána Mančušky. Mimo výtvarná díla, archiv MoMA obsahuje více jak 300 000 knih, časopisů a souborů od více jak 70 000 umělců a tak ne nadarmo je muzeum označováno jako jedno z nejvlivnějších muzeí moderního umění na světě.
Je zde k vidění například dílo, které je synonymem impresionismu, Hvězdná noc od Vincenta van Gogha. Když se mluví o surrealismu, všem se vybaví ten obraz s hodinami,Persistenci paměti od Salvadora Dalí, a i ten je k vidění zde. To a dalších 1200 děl, která galerie vlastní, jsou k vidění na mantattanu mezi 5. a 6. Avenue.
MoMA je otevřená sedm dní v týdnu od 10:30 - 17:30. Základní vstupné je 25$, seniorské od 65 let 18$, studentské 14$ a děti do 16 let mají vstup zdarma.

Guggenheimovo muzeum v New Yorku | The Solomon R. Guggenheim Museum

Guggenheimovo Muzeum v NY

Na počátku 30. let začal Solomon R. Guggenheim na popud manželky H. von Rebay sbírat umění. Guggenheim nakoupil abstraktní díla V. Kandinského a dalších, roku 1937 založil Guggenheimovu nadaci na podporu moderního umění a roku 1939 otevřel v New Yorku Museum of Non-Objective Art, kde zpřístupnil své sbírky. Roku 1943 pověřil jednoho z nejvýznamějších architektů Franka Lloyda Wrighta, aby navrhl novou budovu muzea, ten se však dostavění nedožil.
Jádrem sbírek muzea je původní Guggenheimova sbírka, orientovaná na abstraktní umění. Dále se ve sbírkách nacházejí díla od umělců jako Legéra, Delaunaye, van Gogha, Piccasa, Gauguina, Chagalla a Cézanna. Guggenheimovo muzeum má několik poboček po celém světě. Nalezneme je třeba ve španělském Bilbau, Benátkách nebo Abú Dhabi.
Vstupné pro dospělé činní $25, pro studenty a seniory $18 a děti do 12 let mají vstup zdarma. Muzeum je otevřeno po celý týden mimo čtvrtku.

Muzeum moderního umění Tate v Londýně | Tate Modern

Tate modern v Londýně

Galerie se nachází v budově původní elektrárny Bankside. Po rekonstrukci byla otevřena jako galerie 12. května 2000 a stala se velmi populární pro obyvatele Londýna i turisty. Po otevření byla sbírka galerie uspořádána tematicky ve skupinách: historie – paměť – společnost; nahota – akce – tělo; krajina – hmota – prostředí; zátiší – objekty – reálný život. Stálá expozice se nachází ve třetím a pátém poschodí, zatímco ve čtvrtém patře probíhají specializované výstavní akce.
Turbínová hala, kde se nacházel elektrický generátor původní elektrárny, je vysoká sedm poschodí a má plochu 3 400 m2. Je každoročně využívaná pro speciální výstavy současných umělců v období mezi říjnem a březnem. V roce 2011 zde bylo prezentováno i současné české umění a to projekt Od nevidím do nevidím Kateřiny Šedé.
Galerie je otevřená po celý týden od 10:00 do 18:00 a vstup je volný.