DOSTIHOVÁ STÁJ RESTAURACE U PLATILŮ

koně

Vznik a stručná historie stáje

dres stáje

Dostihová stáj Restaurace U Platilů vznikla v roce 1994.
Zpočátku se soustředila na překážkové dostihy – steeplechase, po nějakém čase došlo i na rovinové dostihy. Jelikož šlo o malou stáj, která neměla sponzora, bylo její fungování a hlavně začátky, velmi těžké. Barvou stáje byla bílá s černou šerpou a černými hvězdami na rukávech a černou čapkou. Prvním koněm ve stáji byla Gurka, ryzka po Anno (GER) z Gusira (SU), která měla již od mládí velké zdravotní problémy, z tohoto důvodu nikdy reprezentovat stáj nemohla. Dalším byl Izaver, hnědák po Veronal z Izlučina (SU), který měl při svém prvním startu těžký pád a tento start byl zároveň i jeho posledním. Za Izavera byla koupena Futurella, hnědka po Fallada (GDR) z Futurity (Behistoun (FR)). Původně směřovala do chovu, ale vzhledem k tomu, že prokázala vysoký skokový potenciál, byla vrácena do dostihového provozu. V této době také došlo k zakoupení potřebné techniky pro sušení sena a pěstování vlastního obilí. Po nějakém čase byla v zuboženém stavu objevena v jedné zapadlé stáji Lipča, černá hnědka po Coulstry (GB) z Laila (Meander). Bohužel ani jí nebyl dopřán dlouhý pobyt v naší stáji, i když její výsledky byly výborné. Ke konci roku 1996 přišli do stáje dva koně z rovin. Prvním byl Nem, menší ryzák po Monseigneur (USA) z Nealko (Tamerino (GB)) a druhým Sammy Joe, hnědka po Burslem (IRE) z Shelby (GER). V této době investovala stáj nemalé peníze do pískové cvalové dráhy. Díky tomuto kroku padlo rozhodnutí, že Nem a Sammy Joe zůstanou na rovinách a nebudou přecházet na steeplechase. Běhali hlavně v Praze - Velké Chuchli, kde získali několik vítězství v dostizích III. kategorie.
V současné době nabízí stáj pouze ustájení. Dostihovému sportu se nyní aktivně nevěnuje, není tedy možný ani trénink dostihových koní.

Překážkové dostihy

dostihy

Historie překážkových dostihů sahá až do 18. století, kdy vznikly jako obdoba cross-country dostihů pro plnokrevníky. Název „steeplechase“ je odvozený od prapůvodní tratě, která začínala i končila u věže kostela („steeple“ – věž, „chase“- honba, pronásledování). Na počátku se dostihy neběhaly na dráze, ale v přírodě s přirozenými překážkami. Vůbec první oficiálně uznaný dostih známý jako Anglická národní steeplechase se běžela 8. března 1830 a byla dlouhá 6,4 km. Od roku 1836 se každoročně koná Velká národní steeplechase na 7 216 m. Historie našeho nejznámějšího překážkového dostihu známého jako Velká pardubická steeplechase se datuje k 5. listopadu 1874, kdy se běžel první ročník. Od této doby se s několika málo přestávkami běhá dodnes. Překážkové dostihy nemají význam jako zkouška výkonnosti pro anglického plnokrevníka. Překážky značně snižují rychlost dostihu, a tak je omezena selekční funkce. Většina startujících koní jsou angličtí plnokrevníci, kteří nebyli zařazeni do plnokrevného chovu a velká část z nich startují jako valaši tudíž s nulovou chovnou hodnotou. Proto mají překážkové dostihy více sportovní význam než dostihy rovinové. Překážkové dostihy se dělí na tři skupiny:
Dostihy přes proutěné překážky – koně překonávají pouze proutěné překážky na travnatém povrchu. Start v těchto dostizích je určen pro tříleté a starší koně s minimální délkou tratě 2400 m.
Steeplechase – na travnaté dráze jsou umístěny kromě proutěných překážek i překážky pevné s odskokem i doskokem ve stejné úrovni. I zde mohou startovat koně od tří let, a to na dráze o délce 3200 m. Pro čtyřleté a starší je délka dráhy určena na 4500 m.
Steeplechase cross country – patří mezi nejtěžší dostihové kurzy. Kromě travnatého povrchu je nedílnou součástí i oranice. Stejně jako u steeplechase jsou i zde různé druhy překážek, ovšem některé mají odskok výše než doskok, např. hadí příkop, což je vodní příkop s nižším doskokem. Další typy překážek vyžadují k jejich překonání snížení rychlosti. Typicky irská lavice, kdy kůň musí skoro zastavit, aby „vyšplhal“ nahoru a poté seskočil dolů. Zde startují koně až od čtyř let a řada těchto dostihů slouží jako kvalifikace na Velkou pardubickou steeplechase.

Rovinové dostihy

rovinový dostih Rovinový dostih prověřuje výkonnost koní v rychlém cvalu na různé vzdálenosti. Na základě jejich výsledků jsou dostihoví koně zařazováni do chovu. Rovinový dostih je výkonnostní zkouška plemene anglický plnokrevník. Pouze koně tohoto plemene smí běhat rovinové dostihy v České republice vypisované Jockey Club České republiky. V sousedních zemích se můžeme setkat i s dostihy angloarabů - polokrevníků a arabských plnokrevníků. Na jihovýchodě Spojených Států Amerických jsou oblíbené i dostihy plemene Quarterhorse na čtvrt míle.
Klasické dostihy jsou dostihy pouze pro tříleté koně koně. U nás to jsou Velká jarní cena (1600 m), Derby (2400 m) a St. Leger (2800 m), kde mohou startovat tříletí koně bez rozdílu pohlaví a Jarní cena klisen (1600 m) s Oaks (obdoba Derby), které jsou určeny pouze pro tříleté klisny. Až na Oaks se všechny české klasické dostihy běhají na závodišti ve Velké Chuchli, Oaks se dříve běhalo v Karlových Varech, dnes se pořádá na Hippodromu Most. Obdoby těchto dostihů se běhají i v ostatních zemích a slouží k porovnání výkonnosti příslušníků plemene, tedy jako chovatelské zkoušky.
Ceny - dostihy, kdy všichni startující nesou stejnou zátěž (jedinou úlevu mají klisny).
Handicapy jsou dostihy, kdy koně nesou různou zátěž - tu stanovuje handicaper na základě předchozích výsledků koně.
V ideálním případě by všichni koně doběhli do cíle zároveň.

Statistiky a výsledky dostihů

Nejtěžší dostih nevyhrávají nohy koně, nýbrž jeho srdce.

Jean Trarieux