TEMPLÁŘIÚvod

Téma o řádu templářských rytířů jsem si vybral z důvodu protichůdných, tajemných a někdy až provokativních informací, které jsem měl možnost prostudovat. Celý templářský řád byl pro mě velikou záhadou, která mě velice fascinovala a zároveň nepřestala překvapovat s přibývajícím množstvím informací.


První kapitola této práce je o vzniku templářského řádu, jsou zde uváděny morální důvody vzniku, které časem později jaksi mizí pod tíhou reality a potřebnosti funkčního řešení vlastního přežití. V další kapitole se zabývám náhledem do struktury tohoto řádu, dále jaké používali hodnosti a symboly. Snažil jsem se zde představit především celkové soběstačné fungování řádu podobně jako samostatného státu ve státě. Dále se snažím představit templářský řád z hlediska dodržování, na dnešní dobu až nepředstavitelných pravidel platné pro všechny členy řádu. Samostatnou kapitolu samozřejmě má i otázka majetku templářského řádu, který úzce souvisí i s výše zmíněnými pravidly. Ohromující pro mě bylo zjištění například používání bankovních transakcí, směnný obchod a celkový peněžní systém. Možná právě výjimečnost a rychlá ekonomická přizpůsobivost až vychytralost byla ovšem nejspíš příčinou nelibosti a možné závisti šlechty a nakonec i samotného panovníka, kteří zavinili pozdější hrůzné procesy s templáři a tím pádem i konec templářského řádu. Na úplném konci mé práce je malé zamyšlení nad možnými záhadami, které visí nad templáři jako mlhavý opar doteď.


Cílem mé práce bylo vylíčit templářský řád v mnoha směrech jako velmi zajímavý subjekt, který je hoden zamyšlení a pozastavení se nad jejich propracovaným systémem a zároveň záhadností.

kateg templaru

odkaz na jinou stranku

Vznik templářského řádu

Než se dostaneme ke vzniku templářského řádu, musíme nahlédnout trochu do období před jejich vznikem a to do období první Křížové výpravy. Budoucí zakladatel a první velmistr řádu Hugo z Payns se jako šestnáctiletý zúčastnil v družině Gedofroye z Bouillonu a byl při dobytí Jeruzaléma. Poté se Hugo z Payns vrátil do Francie, aby mezi tím ještě opět stihl navštívit Svatou zemi . V roce 1114 Hugo z Payns odcestoval z Francie do Svaté země, kde tentokrát již zůstal. Po dobytí Jeruzaléma a vzniku Jeruzalémského království došlo k nárůstu počtu poutníků do Svaté země. Cesty do Jeruzaléma nebyly bezpečné a hemžily se zloději a vrahy, kteří poutníky zabíjeli a okrádali. Důvodem ke vzniku Templářského řádu mohlo být i napadení 700 poutníků, putujících do Jeruzaléma, když jich bylo 300 zabito a 60 zajato. Na tento popud se jeruzalémskému králi Balduinovi II. představuje osm rytířů a předkládají mu svůj záměr založit společenství na ochranu poutníků mezi Jeruzalémem a Jaffou . Přesné datum založení řádu není známo, ale vznikl pravděpodobně mezi lety 1118 – 1120. Název řádu původně zněl Chudí rytíři Krista a Šalamounova chrámu. Později se obecně používá výraz templářští rytíři. Templáři byli zdatní bojovníci a z jejich prvotního poslání což bylo ochrana poutníků, se začas stalo jejich hlavním posláním boj ve svaté válce. Za to se templářům dostávalo těch největších privilegií. Templáře mohl soudit jen papež, ale ten byl daleko a tak si své problémy řešil řád sám. Templáři také nemuseli platit daně, cla a mýtné. Členství v řádu přinášelo neskutečný respekt a úctu ostatních. S takovými výsadami se každý snažil stát členem řádu. Vstup do řádu byl velmi přísný a také opředen mnoha tajemstvími, což v konečném důsledku mělo také vliv na jejich zániku.

Řád templářů se ve své době stal jedním z největších, nejmocnějších a nejbohatších křesťanských řádů.

kategorie templaru templari
Zhotovení zápočtového projektu DAVID FIEDLER

Valid HTML 4.01 Transitional