Základní informace o městě

Jaroměř (německy Jermer) je východočeské město ležící 17 km severovýchodně od Hradce Králové na soutoku řek Labe, Úpy a Metuje v nadmořské výšce 254 m. Má rozlohu 23,95 km² a žije zde téměř 13 tisíc obyvatel. Zeměpisná poloha města je 50° 21' severní šířky a 15° 55' východní délky. Místní pošta má PSČ 551 01. K Jaroměři přináleží i historické pevnostní město Josefov.

Historické jádro města je městskou památkovou zónou. Střed Josefova je městskou památkovou rezervací.

Z dopravního hlediska je Jaroměř železniční křižovatkou regionálního významu. Spojují se zde železniční trati od Pardubic, Liberce a Trutnova. Dopravní význam železniční tratě do Liberce spočívá v osobní dopravě do Liberce a Staré Paky, nákladní doprava je využívána slabě, výjimku tvoří pravidelné vlaky, které uhlím zásobují teplárnu ve Dvoře Králové nad Labem. Železniční doprava na trati do Trutnova je o něco silnější, a to v osobní i nákladní dopravě. Jedná se o pravidelné osobní vlaky a rychlíky a nákladní vlaky uhlím zásobující tepelnou elektrárnu v Poříčí u Trutnova. Jaroměří prochází silnice první třídy I/33 zařazená do sítě mezinárodních silnic pod označením E67 z Prahy do polské Vratislavi. Trvale rostoucí zatížení tohoto mezinárodního tahu je problémem pro město, které je silnicí rozděleno na dvě části, podobně na tom jsou i města Česká Skalice a Náchod. Řešením těchto problémů je dobudování dálnice D11 z Prahy přes Hradec Králové do Jaroměře, odkud by měla dále pokračovat jako rychlostní silnice R11 do Trutnova, a směrem na Královec, kde bude navazovat na polskou rychlostní silnici S3. Součástí této stavby je i severní přeložka již zmíněné silnice I/33.

V Josefově je k dispozici i menší sportovní letiště s travnatou plochou.

Z hlediska průmyslové výroby patří mezi současné nejvýznamnější jaroměřské firmy Karsit, Tanex – Plasty, Kimberly-Clark, JUTA Dvůr Králové, VK-INVESTING, s. r. o. a firma Černý Semena.

V Jaroměři jsou tři základní devítileté školy: ZŠ Boženy Němcové ve dvou budovách pro první a druhý stupeň, ZŠ Na Ostrově, ZŠ Josefov a dále potom Gymnázium Jaroslava Žáka a zemědělské učiliště.

Petr Hrudka © 2015-2016