Tvorba rodokmenů

Genealogie

Pojem

W3Tvorbarodokmenu.com

Genealogie (ře. génos, lat. genus = rod) je pomocnou vědou historickou, která zkoumá vztahy mezi jednotlivými lidskými jedinci, vyplývající z jejich společného rodového původu. Genealogie se zabývá jednak studiem jednotlivých osobností a jednak sledováním proměn jednotlivých druhů vztahů. Soukromý zájem v této oblasti bývá označován starším názvem jako rodopis.

Odkaz