Chov bource morušového

Úvod

Vítejte na stránkách věnovaných chovu bource morušového. Tento nenápadný druh hmyzu má již po staletí nesmírný hospodářský význam - housenky bource produkují vlákno, známé jako pravé hedvábí. Pro své jedinečné vlastnosti bylo hedvábí ceněno již od starověku. I když jeho význam s rozvojem umělých textilních vláken poněkud poklesl, stále jde o žádaný luxusní materiál. V některých případech je jeho role stále nezastupitelná.

Hedvábí jako materiál je všeobecně známé, ale živočicha, který jej produkuje, viděl na vlastní oči jen málokdo. Přitom ještě před několika desítkami let byly housenky bource chovány ve školách i v domácnostech. Tyto stránky si kladou přiblížit chov bource morušového i bohatou historii, která je s ním spojena. Vychází z vlastních zkušenotí s chovem bource a z informací shromážděných při přípravě vzdělávacích programů pro Národní muzeum - Náprstkovo muzeum.

Bourec morušový - grafika ze školní učebnice z roku 1891
Fig. 473-477. Bourec morušový, Bombyx mori. Fig. 473. Sameček. - Fig. 474. Samička. - Fig. 475. Housenka. Fig. 476. Kokon. - Fig. 477. Kukla (pupa)
Zdroj: Hubert Ludwig: Schul-Naturgeschichte, 1891

Na začátek stránky