Náměstí města Třemošnice

Kroniky města Třemošnice 1923-2018

V klínu Železných hor pod Lichnicí v zeleni stromové rozkládá se osada Třemošnice, k ní druží se samota Lhotka, osada Kubíkovy Duby, samota Křížovka, dvůr Skalka, samota Klušenina, železárna Hedvikovská, nádraží Závratec-Třemošnice s nedalekou drátěnkou ... to vše dohromady tvoří obec Třemošnici, na níž jsou roztomilé pohledy od Luhů, z Černé skály, z Kaňkových vrchů i od hradu Lichnice.

Těmito slovy začíná první kronika tehdy ještě osady Třemošnice pod Lichnicí. Před 95 lety je zapsal nově ustanovený kronikář, řídící učitel místní školy, pan Josef Vlášek...