logo

Herní mechanika

Pravidla? k čemu? U této deskové hry na zapomeňte na bichlování se pravidel, základy vás totiž provede uživatelsky více než přívětivý tutorial.

Pravidla pak postupně přibývají v průběhu kampaně. Každá mise má pak pravidla speciální, stejně tak i cíle v jednotlivých misích jsou různorodé (spoiler: například v jedné z misí musí hráči přesunout bombu na bezpečné místo, jindy prchají před vlnou lávy nebo sbírají a přemisťují krystaly a samozřejmě neustále bojují s otravnými poskoky a jejich bossem).

1. Tah hráčů:

Každé kolo začíná tahem hráčů. Hráč, který je na řadě, vyloží na stůl pět (v prvním kole deset) karet s příkazy. Hráči si karty v čase vymezeném přesýpacími hodinami a po vzájemné dohodě vybírají a poté umisťují do svého příkazového řádku - programují. Hráč si sám zvolí, na kterou pozici kartu umístí.

Příkazový řádek má šest pozic. Na jednu pozici lze umístit na sebe až tři karty jedné barvy, platí pak karta nejvýše položená. Tímto způsobem lze karty upgradovat. Příkazové karty jsou čtyř barev a umožňují vykonávat pohyb, zatočení, útok, případně jinou speciální akci.

V případě, že hráč vybranou kartu neumístí na svůj příkazový řádek, může ji „rozebrat“, tedy odhodit a v závislosti na druhu karty použít na opravu poškození nebo přeprogramování řádku - prohození pozic dvou karet.

Následně hráči postupně vyhodnotí celý svůj příkazový řádek, počínaje pozicí 1. Tedy pohybují svými mechy, útočí apod. v závislosti na tom, jak svůj příkazový řádek naprogramovali. V rámci pohybu se mechové mohou také vzájemně tlačit nebo táhnout.

Každý hráč má také své specifické karty, které může využít ve svém tahu.Tyto karty je však nutné nejprve aktivovat a to postupným zabíjením poskoků. Některé z těchto karet mají pouze jednorázové použití, jiné si hráč umístí na příkazový řádek a další typ karty přináší užitek celému týmu. Po úspěšném dokončení mise získávají hráči nové karty do svého portfolia - v každé misi uplatní pak právě dvě z nich.

2. Tah poskoků:

Skládá se z těchto kroků:

Pohyb poskoků po plánu: Je řízen pravidly pro konkrétní misi. Zrození nových poskoků: V každém kole přibudou na herním plánu noví poskoci. To, kde se objeví, závisí opět na misi. Útok poskoků: Pokud poskoci skončí na kolmo sousedícím poli s mechem nebo se na tomto poli aktivují, zaútočí na mecha. Mech tímto získá poškození (pokud se mu např. použitím speciální karty nevyhne). Hráč si vezme kartu z balíčku poškození. Hráč nejprve vykoná instrukce uvedené na kartě. Poté kartu buď odhodí, jednalo-li se o kartu jednorázovou, nebo ji umístí na svůj příkazový řádek nebo vedle něho, dle typu karty. Poškození se lze zbavit mimo jiné tím, že mech přejde přes políčko „opravna“ na herním plánu.

3. Fáze nebezpečí:

V průběhu některých misí dochází po splnění určitých podmínek k eskalaci (o zhoršení situace) - může se třeba rodit více poskoků.

Po ukončení fáze nebezpečí začíná nové kolo.

Cíl hry:

Cílem hry je splnit podmínky mise, uvedené v jejích pravidlech. Pokud hráči úspěšně dokončí celou kampaň (tzn. všechny mise), mohou absolvovat jednotlivé mise znovu a za splnění ztížených úkolů si připsat další školní úspěchy.

Daily tips

Hero

Kolik je cest, jimiž máš se brát, než-li mužem můžeš se stát? Ne... K sakru, to není ono...