GNight

Historie spolku GNight

Skromné začátky

I když byla většina záznamů z této doby spálena při Velkém požáru v Londýně roku 1666, ze zbylých záznamů a relikvií které se stále nachází v našem vlastnictví můžeme usoudit, že náš spolek začal svoji činnost kolem roku 100 B.C., kdy měl však drasticky jinou podobu, než je tomu dnes. I když dnes jsme jeden z největších a nejúspěšnějších spolků , začínali jsme jako partička zlodějíčků co kradla jídlo a drobné mince. A i když se partička postupem času zvětšoval, do roku 20 B.C. nikdy neměla více jak 20 členů. Obrat přišel až právě v roce 20 B.C. kdy se ujal vedení spolku někdo s většími ambicemi (jméno se nedochovalo) Jelikož se v našem vlastnictví nachází kříž na kterém byl ukřižován ježíš, troufáme si tvrdit, že spolek vedl uspěšně. Ze zbylých záznamů můžeme vyčíst že spolek se poté rozrůstal exponenciálně a v pozdějších letech se rozšířil i na další kontinenty.

Růst ke hvězdám

I když byla náš spolek na dobré cestě, stále mu něco chybělo, stále jsme byl jen zlodějíčci, zlodějíčci s opravdu dlouhými prsty ale stále jen zlodějíčci. To se změnilo roku 1450 kdy začala etapa dějin světem zvaná "Hon na čarodějnice" ale mi jí s lásku říkáme "Hromadný nábor". V této době se k nám přidalo velké množství žen na útěku před církví a jelikož nejsme dobrodinci a tyto ženy nebyly zrovna dobré zlodějky, museli jsme rozšířit naše pole působení. Začalo to alchymií, přešlo to na kletby, no a když už jsme byly v tom, přibrali jsme i nájemné vraždy, únosy a falšování dokladů. A jelikož jsme byli velice "zapáleni" pro věc, náš spolek rychle rostl a tím přilákal i další členy.

Současnost

Dnes jsem jeden z největších, nejúspěšnějších a hlavně nejspolehlivějších spolků na světě. Denně řešíme statisíce problémů a naši zákazníci jsou s námi vždy spokojeni až do konce života.