Spektra

Úvod


Co zde najdu?

Na této webové stránce naleznete informace o Lantern Corps z DC uviversa, především z období po tzv "Restartu" celého universa.

Lanetrn corps respektive Green Lantern Corps je označení pro sbor intergalaktických ochránců zákona, pořádku a míru. Každý člen má na starost svůj sektor, který stráží s nasazením vlastního života.

Jako zbraň využívají sbory Lanternů světlo spoutané do prstenů"moci".Sbory jsou rozděleny podle barev, máme-li být více specifičtí podle spektra. Každé spektrum se liší způsobem volby nositele prstenu a tyto prsteny mají tudíž jiné vlastnosti.

V sekci s názvem "Spektra" můžete nalézt bližší informace o jednlotlivých jednotkách elektromagnetických jednotek též známych jako Lantern corps of Oath. Na jednotlivé stránce se dočtete o původu jednotlivé jednotky, o jejich významných členech a další infromace o nich včetně obrázků s jejich podobiznami.

Jako poslední na stránce bude k nalezení mantra(nebo též známá jako přísaha) daného sboru Lanternů.

Historie

Souběžně s úsvitem vesmíru vznikly sedm různých entit, z nichž každý reprezentoval jediné emoce. První z nich, Ion, vzal formu připomínající velrybu nebo rybu a reprezentoval vůli.

Parallax, parazitická entita strachu, nese obraz velkého hmyzu.

Démonický býk, známý jako Řezník, představuje ohromnou sílu vzteku.

Ophidian, znázorněný jako velký had, ztělesňuje jemnou sílu avaru nebo chamtivost.

Adara, velký pták se třemi hlavami, představuje nehynoucí podstatu naděje.

Ztělesnění soucitu, známé pouze jako Proselyt, se objevuje ve formě stvoření podobného chobotnici.

Predátor, který představuje dalekosáhlou sílu lásky, se objevuje jako kosterní drakonické stvoření.