Dneboh

Dneboh

Dneboh je malá vesnice nacházející se 4 km západně od Mnichova Hradiště v samém srdci Českého Ráje.První písemné zmínky o vesnici Dneboh jsou z roku 1394 kdy byla vesnice Dneboh udajně založena. Dne 26.června 1926 poskytla vesnici Dneboh dusod největší tragedie zpusobená nenadálým sesuv půdy kdy v brzkých ranních hodinách se uthla část lesa na svahu pod skalami se v šířce 300 metrů utrhla a svezla o 30 metrů níže.Nakonec bylo zničené plně zničeno 11 domů a další 2 museli kvůli narušené statice být zbourány. právě pod místní ominantou nad touto vesnici ,který se nazývá Drábské světničky.V současné době v obci Dneboh žije 253 obyvatel a každým rokem nejměně 20 nových obyvatel přibívá díky nové zastavbě na okraji obce.Ve středu obdce se nachází hasické hřistě na , na kterém je každoročne pořádáno mistroství České Republiky. Dale se v tomto samém areálu nachazejí 3 tenisové kurty o kterých se můžete dočíst na druhé straně.

Vesnice Dneboh

Dále zde ve vesnici máme dobrovolný hasiče, kteří se starají o sportovní areál a každoročně pořádají hasičské soutěže na místním hřišti a zárověn se zde každoročně koná mistrovství České republiky v požárním sportu.