Jan Hlásek
Zakoupení cloudového osobního uložiště

Na rozdíl od veřejných cloudů ukládá osobní cloudové úložiště My Cloud veškerá moje data na jediné bezpečné místo v moji domácí síti. Nemusím mít tedy žádné pochybnosti o tom, kde jsou data uložena. Za využívání úložiště navíc nemusím platit žádné měsíční poplatky. Uložitě také mohu rozdělit na libovolný počet sektorů a přidělit k nim uživatele a opravněný přístup, tím mohu celé rodině umožnit ukládání dat na disk a přituspovat k nim odkudkoli aniž by k nim měl někdo jiný přístup.