Výškové práce Hála

Ořezy stromů, rizikové kácení, frézování pařezů, ošetření poškozených stromů, likvidace náletových dřevin, ...

O firmě

Již téměř 10 let provádíme natěračské, stavební, montážní a jiné práce za pomoci horolezecké techniky (lana, smyce atd.) tam, kde by použití klasických technologií nebylo technicky možné nebo příliš časově a finančně náročné.
Práce provádíme také za pomoci různých druhů lešení nebo vysokých žebříků, zejména tam kde je použití technicky možné a zjednodušuje to a urychluje práci.
Počet lidí provádějících práce se pohybuje zhruba od dvou do pěti. V případě větší zakázky máme možnost přizvat ke spolupráci další spolehlivé jednotlivce nebo firmy z oboru.
Ceny prací se většinou sjednávají formou cenové nabídky za práci po prohlédnutí místa a druhu práce. Cenovou nabídku vypracujeme buď přímo na místě nebo při složitějších pracích do 2 až 7 dnů.
Podrobnější informace najdete v ceníku.