Klub přátel historie Opatovic nad Labem a Pohřebačky

Poslání klubu historie – jeho platforma

Posláním klubu historie je umožnit svým členům aktivní či pasivní činností naplňovat kladný vztah ke svému domovu, zejména k jeho historii. To je jeho funkce vnitřní. Mnohem důležitější je však jeho funkce vnější. Ona představuje obraz klubu před veřejností. Její největší výsadou je ta skutečnost, že může jednat svobodně. Předkládá výsledky své práce a veřejnost je jediným cenzorem jejího počínání. Všemi těmito funkcemi klub historie pomáhá naší společnosti vytvářet její občanskou podobu.

Identifikační číslo (IČO) je 27008568.Finanční prostředky na svoji činnost čerpá klub převážně z rozpočtu Obecního úřadu v Opatovicích nad Labem ve formě dotací a grantů. Členové klubu jsou převážně občané Opatovic nad Labem a Pohřebačky a dále i ti, co mají vztah k obci a nemají zde trvalé bydliště. V současné době tvoří členskou základnu 24 členů.

Rada klubu je v současné době pětičlenná:

Do vedení klubu dále patří: