Turingova cena

Cena A. M. Turinga

je ocenění udělované každoročně Asociací výpočetní techniky (ACM) jednotlivcům za jejich technický přínos v oboru informatiky. Přínos by měl mít trvalou a výraznou důležitost pro celý obor. Většina oceněných osobností byli informatici.

Cena je pojmenována po Alanu Mathisonovi Turingovi (1912–1954), britském matematikovi, který je považován za jednoho ze zakladatelů moderní informatiky. Turingova cena je někdy označována jako „Nobelova cena informatiky“, neboť je nejdůležitějším oceněním v tomto oboru.

Turingovu cenu sponzoruje společnost Google Inc.; momentální výše ceny je 1 000 000 USD (dříve měla cena hodnotu $250 000).

Vybraní nositelé (rok-nositel-přínos)

2015 usa-flag.png, 525B Whitfield Diffie & usa-flag.png, 525B Martin Hellman vynalezení a rozšíření asymetrické kryptografie s veřejným klíčem, včetně použití pro elektronické podpisy, a praktického způsobu výměny kryptografických klíčů
2016 UK-flag.png, 546BTim Berners-Lee zásluhy o rozvoj webových technologií, především protokolu HTTP, World Wide Web (WWW) i prvního webového prohlížeče.Seznam vybraných zdrojů:

  1. Tisková zpráva ACM o Turingově ceně 2007 (anglicky). www.acm.org
  2. Shafi Goldwasser - A.M. Turing Award Winner [online]. ACM. Dostupné online. http://amturing.acm.org/award_winners/stonebraker_1172121.cfm
  3. DIFFIE, W.; HELLMAN, M. New directions in cryptography. IEEE Transactions on Information Theory. 1976, svazek 22, čís. 6, s. 644–654.