Vlajka73e

73e Regiment d'Infanterie

sme československý regiment ve hře Mount & Blade: Warband Napoleonic Wars. Vítáme všechny hráče, od absolutních nováčků po letité veterány. Hrajeme převážně line battles a 1v1 groupfighting, snažíme se dbát na dobrou disciplínu, avšak to nám v žádném případě nesmí zabránit ve hlavním aspektu hry - zábavě.

Hodnosti v regimentu - vzestupně

Réserve (Res) - uděleno členům, kteří jsou mimo aktivní službu

Recrue (Rec) - tuto hodnost dostane každá nová tvář v regimentu.
Cadet (Cad) - postup na tuto hodnost značí, že hráč prokázal základní znalosti hry a formací.
Soldat (Sdt) - standardní hodnost každého člena, čistý průměrný hráč, který je nejen znalý základů, ale i aktivní.
Soldat Deuxième Classe (SoD) - tato hodnost je již důkaz, že daný hráč má nejen nadprůměrné schopnosti, ale i dostatek volného času, který je ochoten věnovat skupině.
Soldat de Première Classe (SoP) - hodnost SoP, v překladu Voják první třídy, je udělena spíše jako odměna pro velmi loyální hráče, kteří excelují nejen skillem, ale i docházkou, případně udělali něco velmi významného pro regiment.
Soldat de Garde (SoG)- tuto hodnost lze získat pouze skrze dlouhodobou dedikaci k regimentu, která předčí i všechny SoP.
Garde du Corps (GdC)- hodnost pro nejlepšího hráče regimentu.

Elève Sous-Officier (ESO) - tato hodnost symbolizuje poddůstojníka ve výcviku. Tato osoba byla vybraná důstojníky, aby prokázala svou schopnost vést a naučila se veškerým potřebným schopnostem, které budou vyžadovat nejen čas, ale i autoritu a preciznost.
Caporal (Cpl) - tato osoba úspěšně dokončila svůj výcvik a stala se řadovým důstojníkem. Na těchto lidech stojí většina práce v regimentu. Caporal jako takový je nižší poddůstojnická hodnost, avšak možná právě proto je o tolik důležitější.
Sergent (Sgt) - osoba s touto hodností je považována za staršího poddůstojníka. Je to člověk, který ví přesně co, kdy a jak dělat.
Sergent-Chef(SgtCh) - nadprůměrný poddůstojník, přes kterého Sergent-Major deleguje práci ostatním poddůstojníkům.
Sergent-Major(SgtMaj) - velitel poddůstojnického sboru, nejstarší poddůstojník, slouží jako hlavní link mezi důstojníky a poddůstojníky.

Lieutenant (Lt) - nejmladší důstojník. Tato osoba je povýšena mezi hlavní "hlavy" regimentu skrze jejich oddanost a schopnost administrativy a managementu. Avak mezi prací důstojníka a poddůstojníka je velký rozdíl, takže osoba s touto hodností bude muset ostatním členům důstojnického sboru dokázat, že se dokáže rychle adaptovat k nové práci a zodpovědnosti.
Captaine (Cpt) - kapitán je hlavou mužstva a obecně se dá říct, že pokud se někdo dostal z mužstva až na tuto pozici, pak jeho časvou investici pro regiment musí zákonnitě ocenit každý člen skupiny. Tato osoba je schopná velet mužstvu a obvykle je schopna nejen vymyslet strategii, ale i adaptovat se k situaci na bojišti a přizpůsobit se.
Chef de bataillon(ChdB) - hodnost pro zástupce regimentu, pro pravou ruku hlavního velitele.
Colonel (Col) - hlavní velitel celého regimentu. Má hlavní slovo a největší faktickou moc ve skupině.Prolog - co předcházelo vzniku regimentu

Na podzim roku 2014 vznikl regiment 10e, který vzešel z názvu 10rg, což byl jeden z prvních CZ/SK klanů této hry. 10e se během dvou měsíců rozrostlo do velkých rozměrů, avšak původní velitel této skupiny se začátkem prosince 2014 přestal o skupinu zajímat a toho využily schopnější a aktivnější herní skupiny a tyto skupiny začali postupně přebírat 10e členy k sobě.

Spousta vyšších šarží z 10e se na tuto situaci nemohla dívat, a proto se společně se zakladatelem 73e, Martinem Mikešem, rozhodli shromažďovat aktivní a loajální hráče a zároveň začali tlačit na velitele 10e, aby se skupině opět začal věnovat. Velitel dal ultimátum, že se vrátí zpět k řemeslu, ale pouze pokud se shromáždí alespoň 30 aktivních hráčů. Tento úkol nebyl tak nesplnitelný, jak se zdál, a brzy bylo před nejmenovaným velitelem 30 lidí.

Zlomový bod této části příběhu je chvíle, kdy Velitel rozhodl, že Martin a jeho přátelé Worgen, Redsky a Aio se vlastně snaží Velitele vyhodit a ovládat skupinu sami, což samo o sobě je velice vtipné, vezmeme-li v potaz neaktivitu Velitele a jeho obecný nezájem, klasický případ dítěte, který se nechce vzdát hračky jen protože si s ní chce hrát někdo jiný. Tato čtveřice „zrádců“ se proto rozhodla odejít a s nimi odešla i většina skupiny, neb brzy pochopila, že Velitel je nekompetentní a líný.Část první – Začátky regimentu

Dvacátý osmý prosinec 2014 je pro naši skupinu významné datum – bylo to přesně v tento den, kdy z 10e odešla většina lidí a přinesla novou otázku – jak se bude tato nová skupina jmenovat a kdo se ujme kormidla? Bylo rozhodnuto že skupina se bude jmenovat 73e a velitelem se stane Martin. Prvním ze mnoha jeho zástupců se tehdy stal AioCZE.

Neuběhly ani dva týdny a odehrálo se celoregimentální hlasování, zdali by se 73e mělo stát členem větší skupiny (brigády) VIe, což nebylo nic jiného než komunita skládající se z několika menších podskupin – 47e (česká komunita hrající za pěchotní jednotky), 29e (polská komunita hrající za pěchotní jednotky) a 27e (česká herní komunita hrající za lehkou pěchotu). Protipól zmiňované brigády, VIe, byla „První Brigáda“, tj. 1stBrig, skládající se převážně z odnoží herní skupiny 66.pp, což byla jedna z nejvlivnějších herních skupin, dominující jak počtem hráčů, tak jejich obecnou herní schopností.

Samotná 73e byla ze začátku spíše černou ovcí komunity, než nějakou populární skupinou s dobrou reputací – byli jsme vnímáni jako nekoordinovaná skupina lidí bez dobrých základů a se špatnou morálkou, což byl jeden z přežitků 10e, kde nekázeň a nepořádek byl denní chleba. Postupem času jsme se však díky pomoci od VIe brigády rozrostli a načerpali drahocenné zkušenosti, které zlepšily naši spolupráci a postupem času jsme se začali přibližovat ostatním skupinám. Tento čas však nelichotivě zakončil AioCZE, který se rozhodl odejít a byl nahrazen Arminem.

K začátku prázdnin 2015 jsme již byli druhý nejsilnější kontingent brigády, hned po 47e, která si svou pozici zachovala až do konce, avšak 27e a 29e se již prázdnin nedožily a skupiny se rozpadly. Místo toho se však brigáda rozrostla o skupinu kavaleristů, která odešla z 1stBrig a obnovila 6e, což je skupina přecházející i samotnou VIe brigádu.

Největším problémem našeho regimentu vždy bylo a stále je závislost celé skupiny na veliteli, který zařizuje většinu organizace. Toto se brzy projevilo jako velký kámen úrazu, když Martin odjel na dovolenou a Armin byl pověřen jako velitel, avšak ten se držel instrukcí tak pevně, až fanaticky, že svým přísným chováním dokázal efektivně celou 73e rozvrátit během neškodné prázdninové dovolené. To zavinilo lavinu problémů, které vedly k odtržení 6e od VIe a symbolizovalo to také první „oficiální“ rozpad 73e. Když se Martin vrátil z dovolené, vše rychle uvedl na pravou míru a skupina pokračovala.Část druhá

Zbytek bude dodán později