Klaviatura se šátkem

Sólový hudebník Jiří Němeček - klávesy, harmonika, zpěv

Co nabízím

Nabízím hudební produkce na

Hraji v prostorách cca do 100 osob, možno i v exteriérech (zahrady, hřiště, dvory).

O mě

Narodil jsem se v r. 1948 v Praze. Po ukončení ZŠ jsem absolvoval SPŠ elektrotechnickou.

Jako školák jsem chodil čtyři roky „do piána“, ale získané znalosti jsem použil až během základní voj. služby, kde jsem občas vypomáhal v kasárenském orchestru hrou na klavír a zpěvem.

Po návratu do civilu jsem se oženil a bytovou situaci jsem vyřešil odstěhováním do Kosovy Hory, kde jsem dostal pracovní místo s bytem. Zde jsem řízením osudu zasedl za varhanní stůl v chrámu sv. Bartoloměje a toto mi zůstalo do dnes, již přes čtyřicet let. Jako varhaník jsem hrál k doprovodu lidového zpěvu. K slavnostním příležitostem jsem vedl a doprovázel sbor, který často míval i šestnáct členů. Na pohřby a svatby jsme jezdili ve třech, se dvěma zpěvačkami a to i po širším okolí. Tak jsem se zacvičil i na jiných varhanních strojích, např. v Sedlci-Prčicích, Vojkově, Miličíně, Netvořicích a jinde. Celkem jsem si niž zahrál na různé nástroje ve více než čtyřiceti kostelích a obřadních síních a to nejen v Čechách, ale i v zahraničí.

Pro nácvik varhanní hry jsem si pořídil první elektronický nástroj DELICIA-FENIX II, tehdy ještě bez rytmů a doprovodů. Na žádosti známých jsem jim chodil hrát na různé akce, zprvu jen sám na doprovod zpěvu. Později, když jsem byl zván již i na svatby, podnikové a spolkové akce, tenkrát to byly hlavně výroční schůze a MDŽ. Tenkrát jsem se dal dohromady s bubeníkem a jezdili jsme spolu asi patnáct sezón.

Po jeho smrti jsem si opatřil nástroj YAMAHA s automatickými rytmy a doprovody, se kterým jsem pak jezdil sám. Pět let jsem chodil hrál mimo jiné na pravidelné páteční večery s živou hudbou do sedlčanské vinárny U Patrona.

V současné době se moje hudební aktivity skládají z varhanní hry v kostelích sedlčanské farnosti, hudební produkce na svatebních a pohřebních obřadech, a při výše nabízených akcích. Ke hraní nyní používám nástroj YAMAHA PSR – S900 a aktivní reprosoustavu SAMSON L 612. Moje pole působnosti se rozšířilo o návštěvy okolních domovů pro seniory, kde při produkcích na pokojích a malých klubovnách hraji na harmoniku.

Repertoár

Zde jsou uvedeny seznamy skladeb dle