logo

ČRS SHMO Kutná Hora

Sídlo

Samostatně hospodařící místní organizace Českého rybářského svazu v Kutné Hoře je sdružení občanů, dle zákona číslo 83/1990Sb, která jako společenská organizace zajišťuje v rámci "Stanov ČRS" a "Jednacího řádu" výkon rybářského práva, chov rybích násad a sportovní rybolov ve svěřených revírech, včetně jejich ochrany. Dále poskytuje členům možnost sportovního vyžití v této zájmové oblasti, chrání vodní živočichy, přírodu a čistotu vody, včetně ochrany životního prostředí. Zajišťuje mimoškolní výchovu mládeže a dětí v oboru rybářství, rozvíjí a popularizuje rybářský sport.

Celkově hospodaříme na více než 101 hektarech vodních a ostatních ploch a náklady na činnost SHMO překračují značně 2,5 milionů korun ročně. K výrobě rybích násad a celkovému zabezpečení slouží celkem 10 chovných rybníků o výměře 43 hektarů.

Uvedená celková výměra a složení chovných rybníků dává možnost samostatného hospodaření v rybochovu, dle potřeby zarybňování sportovních revírů, a ještě skýtá možnost prodeje přebytků násad dalším rybářským organizacím, včetně Středočeského územního svazu ČRS - k zarybňování jejich revírů.

K dosažení těchto výsledků je však zapotřebí usilovné práce všech našich členů, funkcionářů a zejména rybničních hospodářů, kreré řídí řádně zvolený 15 člený výbor a 5 člená kontrolní komise.

Snažíme se, aby tím nejkrásnějším zážitkem byl pro každého rybáře nejenom úlovek, ale hlavně pobyt na zdravém vzduch v prostředí krásné přírody, které ještě poskytují naše sportovní revíry a rybníky. K tomu všem rybářům a jejich rodinám přejeme "Petrův Zdar".

Josef Opasek, předseda ČRS SHMO Kutná Hora