Ledeč nad Sázavou

Zde je nějaký obsah pravého postranního panelu této webové stránky

Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou (německy Ledetsch an der Sasau) je historické město ve středním Posázaví, ve středu České republiky, ležící na severozápadě kraje Vysočina. Od okresního města Havlíčkova Brodu leží asi 30 km západně, od krajského města Jihlavy asi 45 km severozápadně. Město leží na obou březích řeky Sázavy, na pravém břehu na skále stojí hrad z poloviny 13. století. Na levém břehu leží historické jádro města s gotickým kostelem sv. Petra a Pavla, které je od roku 2003 vyhlášeno městskou památkovou zónou.

V Ledči žije více než 5000 obyvatel, katastrální výměra města je 22,25 km2. Skládá se z místních částí Ledeč nad Sázavou, Habrek, Horní Ledeč, Obrvaň a Souboř. Prochází tudy silnice druhé třídy 130, 150 a 339 a železniční trať číslo 212. Město má vlastní poštovní úřad, mateřskou školu, základní školu, gymnázium s vyšší odbornou školou, služebnu policie i jednotku profesionálních hasičů.

Území města Ledeč nad Sázavou leží na Českomoravské vrchovině v geomorfologickém celku Křemešnická vrchovina, v podcelku Želivská pahorkatina. Nadmořská výška města se pohybuje od 350 po 620 m n. m.. Geologicky je oblast ledečska součástí Moldanubika, které zahrnuje téměř celou jižní část České Vysočiny. V Ledči se projevují dvě hlavní geologické vrstvy, a to třetihorní a starohorní. Třetihorní horniny se vyskytují v podobě sedimentů (písky, štěrky) a starohorní jsou přeměněné horniny, tzn. svorové ruly, pararuly a migmatity.[7] Co se týče hydrologických podmínek území, tak hlavním tokem je řeka Sázava protékající přímo městem Ledeč nad Sázavou, které leží zhruba na polovině z celkové délky 225 km. Dané území náleží do povodí Labe, tedy do úmoří Severního moře.

Petr Nouza