Vítejte na stránkách o katedře IT

Katedra vznikla před více než 20 lety, je součástí FIM, která je součástí Univerzity Hradec Králové Působí na ní dvacítka pedagogů. Zajištuje výuku asi 50 předmětů pro několik studijních oborů (viz STAG. Následují podrobné informace o vybraných předmětech:

Technologie pro publikování na webu 1

Garantem předmětu a přednášejícím je:ING. JIŘÍ ŠTĚPÁNEK

Cvičícími jsou:ING. JIŘÍ ŠTĚPÁNEK, Mgr. Daniela Ponce, Ing. Šárka Křížková

Sylabus:

  1. Seznámení s principy a fungování WWW a URL
  2. Aktivní zvládnutí HTML a CSS
  3. Základy optimalizace stránek pro prohlížeče

Tento předmět studují tito studenti:

Seznam