header

Olejomalba

má dobrou přilnavost na různé podložky(sklo, kov, dřevo, plátno, papírové materiály...), největší výhodou olejomalby je jasnost, krycí schopnost, velká roztahovost, index lomu, který dává barvám hloubku. Další výhoda je trvalost barvy(zachovává si stejnou kvalitu dlouhou dobu) avšak při použití některých olejů můžou žloutnout.

Deathwing Malba samotná může probíhat velice pomalu, dovoluje korekce a uplatnění velkého počtu technických postupů, výhoda i nevýhoda je pomalé schnutí barev, lze protahovat čas k uschnutí k dokončení díla, ale pokud se na malbě pracuje každý den, není třeba se strachovat o uschnutí díla. K dispozici jsou přípravky k změnění stavu schnutí, lze urychlit nebo zpomalit schnutí.

Avšak při nevhodném oleji či namíchání barev dochází k poškozování oleje, například vysychání což způsobuje drobné popraskání vrstvy barvy.

Schnutí

Probíhá pomocí odpařování rozpouštědla(oxidačně-polymerační proces neboli styk oleje s kyslíkem), to způsobuje přeměnu tekutiny na pevnou látku. Rychlost také ovlivňují pigmenty barev, zinková běloba schne velice pomalu, klidně do dvou týdnů, zatímco umbra pálená schne rapidně rychle a může vyschnout až do druhého dne.

Olej samotný tuhne velice pomalu, může schnout několik dní, ale i měsíců nebo roků. Časem barvy začnou žloutnout až začnou tmavnout, to se dá ovlivnit například včelím voskem, zlepšující barevnost vrsty. Z tohoto důvodu se do bělob nepoužívá lněný olej, ale oleje které žloutnou méně, například světlicový nebo makový.


Sgrafito

sgrafito Technika úpravy omítky, s největším působením v renesanci. Nanáší se dvě(vzácně více) různobarevné vsrtvy omítky, kdy horní vrstva se odstraní rytím tak, že spodní vrstva bude konstrasně tvořit dekoraci vnější fasády, je i možnost stěn interiéru. Oblíbená byla v novorenesanční architektuře.

Nanášení

Spodní vrsta se nabarví jemně mletým uhlím nebo popelem ze slámy a nechá se zaschnout. Vrchní vrsty se za vlhka proškrabují vzory. Opačným postupem vzniká tzv. kontrasgrafito. Technika se dá zjednodušit tím, že se vzory vyrijí do jednobarevné světlé omítky a po zdrsnění hladké plochy fasády se díky větru barevně odliší.


Freska

freska Freska je technika nástěnné malby, nanášené na vlhkou omítku, nejvíce používána v Řecku a Itálii. Tvoření Fresek je velmi náročné, je třeba barvu nanášet rychle aby omítka neuchla neboť barvy schnou s omítkou a po uschnutí lze dělat pouze malé úpravy temperami. Kvůli jejich povaze se nehodí do vlhkého prostředí (v bazilice sv. Petra se nachází jediná freska)

Postup

na základní omítku se křídovým prachem nanesou pomocné linky, poté se nanese barvou přípravná kresba. poté se plocha rozdělí na části které se dají zpracovat za jeden den, záleželo na tom, co se na danou plochu nanášelo


Enkaustika

enkaustika Technika malování horkým voskem, využívá se roztavený včelí vosk ve kterém je barevný pigment.
Směs vosku a barvy se aplikuje většinou na upravené dřevo, plátno, leštěný papír nebo jiné materiály. Nejjednodušší směsi se vyrábí přidáním barvy do včelího vosku, ale existují i další použitelné způsoby pomocí jiných druhů vosků, pryskyřicí, lněným olejem, nebo jinými přísady. Lze zakoupit i použít čistý práškový fragment, ale používají různé směsi olejových barev nebo jiných forem pigmentů.

Používají se kovové nástroje a speciální kartáče než se ochladí, s vychladnutým voskem se dá pracovat pomocí zahřívaných kovových nástrojů.

Díky vosku jako pojivo enkaustiku lze tvarovat nebo malovat, lze použít různé materiály na povrch nebo vrstvit.


Airbrush

Technika využívající pistole a kompresoru ke stříkání barvy, hlavní využití je tvorba reklam, streetart, ale dá se využít i při retuši fotografií

Technika

stlačený vzduch z kompresoru prochází zůžením, který vyvolává podtlak a sací efekt v postranním kanálku spojeném s barvou, která se dá plynule míchat. Vysoká rychlost rozptyluje na jemné částice se kterými se dá vytvořit fotorealistické kresby nebo napodobit jiné techniky, ve většině případů se používají šablony.