Tipmoto Seznam Google Youtube Facebook
Motorbike

ÚVOD

Co je to motorka:

Motocykl je dvoukolový dopravní prostředek poháněný spalovacím nebo elektrickým motorem. Kola jsou umístěna za sebou a pohonná jednotka mezi nimi. Řidič sedí na motocyklu obkročmo a směr řídí řidítky.

Historie motorek:

První motocykl byl sestaven v roce 1869 a byl poháněn párou. Motocykl poháněný benzínem vyrobil v roce 1885 Gottlieb Daimler. Tento vynálezce se ale o motocykly nezajímal, chtěl pouze vyzkoušet svůj motor. Od té doby se rozvoj „motorových dvoukolek“ velmi zrychlil. Sériovou výrobu zahájila německá firma Hildebrand & Wolfmüller v roce 1894.

HistorickeMoto1 HistorickeMoto2 NoveMoto1

Důležité komponenty motorek:

Motor:

Olej snižuje tření funkčních ploch motoru a při nedostatku dochází k vážným a hlavně nákladným opravám. I špatný olej maže mnohem lépe než žádný, čímž nechci nabádat k používání nekvalitních olejů, ale i drahý olej maže jen v případě, pokud v motoru je. V případě dvoudobých motorů je stálá náplň převodovky a motorový olej je přidáván do paliva, buď před nalitím do nádrže (starší motocykly případně závodní stroje) nebo pomocí olejového čerpadla. V případě odděleného mazání je nutné kontrolovat hladinu nejen benzínu, ale i oleje (většinou plovák s kontrolkou). U čtyřdobých motorů je ve většině případů použit olej pro motor i převodovku společně a množství kontrolujeme olejoznakem (okýnkem v motoru) nebo pomocí měrky, jejíž správné měření je nutné si ověřit. Zpravidla se měří při zasunutí na doraz bez šroubování. Kontrola oleje se provádí při studeném motoru, případně po několikaminutovém odstavení (z důvodu stečení oleje) na rovné ploše na hlavním stojanu nebo při vyrovnaném motocyklu. Hladina by měla být mezi dolní a horní hranicí okénka, případně měrky (značeno Full – Low). U některých motorů je způsob kontroly prováděn pomocí záslepného, případně plnícího šroubu po jehož vyšroubování při správné hladině olej zrovna teče ven (Jawa, BMW-převodovka). Některé motocykly, převážně enduro mají olej v rámu a měrka oleje je v blízkosti řízení. Motorový olej měníme nejčastěji v intervalu 6000 km, u motocyklů s malým obsahem olejové náplně už i po 1000 km. Olejový filtr se mění ob jednu případně i ob dvě výměny tj. 12-18 tis km.

Ctyrval Dvouval

Pneumatiky:

Tlak v pneumatikách měříme ve studeném stavu a hustíme na tlak předepsaný výrobcem. Při zahřátí tlak vzroste zhruba o 10%. Hodnoty u silničních moto jsou přibližně 2,3baru v přední pneumatice a 2,5baru v zadní pneumatice (1 bar = 100kPa = 0,1MPa). Správnou hodnotu je nutno zjistit na daný typ. Při nízkém tlaku je motocykl neklidný zvláště v zatáčkách, při vysokém tlaku odskakuje kolo, protože pneumatiky částečně tlumí nerovnosti. Krosové motorky mají tlak kolem 1 baru, dragstery 0,5 baru. Kromě tlaku je nutné kontrolovat i vzhled pláště (trhliny, praskliny, naražení, porušení kostry) a hloubku dezénu, která má být minimálně 1,6mm. Ráfky je nutné většinou kontrolovat jen po nehodě, jinak nevyžadují žádnou běžnou péči.

SilnicniPneu EnduroPneu OkruhovePneu

Brzdy:

Jsou jedním z hlavních bezpečnostních prvků a bez jejich správné funkce prakticky nelze jezdit, přinejmenším si užívat jízdu. Základním principem brzd u motocyklů je užití třecí síly a proto je nutné udržovat styčné plochy v čistotě a uchránit je především před mastnotou. Bubnové brzdy jsou v dnešní době užity jen na lehčích a pomalejších strojích a jejich výhodou je lepší ochrana proti vodě a nečistotám. Opotřebení obložení zpravidla indikuje ukazatel na páce brzdy. Seřízení se provádí dotažením lanka, případně táhla na páce, přičemž zkusíme jestli se kolo při povolené brzdě volně otáčí. Lanka a čepy mažeme plastickým mazivem. Mnohem rozšířenější jsou brzdy kotoučové s hydraulickými písty. Průběžně kontrolujeme stav kapaliny v nádobkách – její hladinu a čistotu. Nádobka přední brzdy je u brzdové páky na řidítku, nádobka zadní brzdy nad pákou zadní brzdy nebo pod podsedlovým plastem. Výměna kapaliny se provádí po dvou letech. Brzdové kotouče mají určenu minimální tloušťku (zpravidla vyraženo na kotouči) a nesmí mít velké vrypy, které ovlivňují brzdný účinek a životnost brzdových destiček. Brzdové destičky je nutno vyměnit pokud tloušťka obložení je menší jak 1mm. Obložení lze většinou kontrolovat i při namontovaném brzdiči.

KotoucovaBrzda BubnovaBrzda

Chlazení:

Odvádí přebytečné teplo při chodu motoru. U vzduchem chlazeného motoru je nutné dodržovat čistotu chladících žeber pro lepší přestup tepla do vzduchu. Jiné běžné kontroly nejsou třeba. Vodní chlazení vyžaduje kontrolu stavu chladící kapaliny v expanzní nádobce (plastová nádobka většinou v blízkosti sedla s ryskami MIN / MAX). Doléváme destilovanou vodou a výměnu kapaliny provádíme dle druhu 2-5 let. Žebra chladiče musí být též udržovány v čistotě a v případě ohnutí lamel mezi žebry je potřeba je narovnat do původního stavu. U olejových chladičů kontrolujeme stav lamel jako u chladičů vodních. U obou systémů koluje chladičem kapalina pod tlakem a je nutné hlídat těsnost vedení případně samotného chladiče.

ChladiciMrizka ChladiciMrizka2

Převod:

Nejrozšířenější je převod řetězem, který vyžaduje pravidelné mazání. Při zvýšení tření v čepech řetězu dochází k vydírání a následnému prodlužování řetězu, což negativně ovlivňuje nejen životnost samotného řetězu, ale i ozubených kol. Znečištěný řetěz čistíme čističem na řetězy (Chain cleaner), v krajním případě petrolejen, naftou, arvou, v žádném případě však ne benzínem, acetonem či jinými agresivními rozpouštědly, které by zničily těsnící gumové kroužky. Následně se řetěz nastříká speciálním mazivem ve spreji (Chain lube, Ketten spray). Sprej stříkáme hlavně na těsnící kroužky, částečně i na válečky. Je nutné aby se mazivo dostalo až k čepům, což zlepšují rozpouštědla přidaná do mazací látky, které se následně odpaří a proto je nutné nechat řetěz pár minut v klidu. Řetěz mažeme na hlavním stojanu případně při posunu motocyklu v žádném případě NE s nastartovaným motorem – časté případy vtáhnutí prstů mezi kolo a řetěz.

Kontrolujeme správné napnutí řetězu, které je závislé na zdvihu pérování zadního kola. Největší rozkmit řetězu u silničních moto je běžně kolem 3cm. K napnutí slouží napínáky na zadním kole, které je nutno nastavit na obou stranách stejně. Kardanův hřídel nevyžaduje častou péči, jen měnit olej (převodový či hypoidní). Převod řemenem oproti řetězu vyžaduje čistotu – žádný prach, mastnota či jiné agresivní látky.

Prevodovka1 Prevodovka2

Elektronika:

Obsahuje jednak spotřebiče elektrické energie a také zdroje. Z jednoduchých spotřebičů jsou to především žárovky, které jsou i v povinné výbavě motocyklu a to po jednom kusu od každé použité v motorce. Výměna je jednoduchá i pro začátečníky. Žárovka je specifická svou paticí, napájecím napětím (u moto 6V nebo častěji 12V) a příkonem ve Wattech. Měníme vždy za předepsaný typ a pokud možno nechytáme za skleněnou část. Zapalovací svíčky je dobré (ne vyloženě nutné, pokud nejsou potíže) kontrolovat po 6000 km, životnost je kolem 12000 km. Hodnoty se mohou měnit, zvláště u závodních strojů, kde výměna svíček je zpravidla na každý závod. Při montáži je vhodné použití měděné pasty, aby nedošlo k zapečení závitu. Pokud nejsou úpravy na motoru je nejvhodnější použít svíčky doporučené výrobcem

Za občasnou kontrolu stojí u akumulátorů s tekutým elektrolytem kontrola hladiny, která musí být mezi ryskami LOWER-UPPER, případně tak, aby byly zatopeny olověné desky a to cca 10mm pod hladinou. Při poklesu hladiny doléváme destilovanou vodou. Při nadměrné ztrátě elektrolytu zkontrolujeme stav dobíjení, které by mělo být v celém rozsahu otáček 13,5-14,2 V.> Pojistky elektrického systému jsou sdruženy do pojistkové skříně, kde jsou popsány hodnoty v Ampérech a větev jištění (zapalování, světla, kontrolky atd.). Nejčastěji je užito nožových pojistek a náhradní pojistka od každé hodnoty je v povinné výbavě.

MotoBaterie MotoSvicka MotoZarovky