Turingova cena

Cena A. M. Turinga je ocenění udělované každoročně Asociací výpočetní techniky (ACM) jednotlivcům za jejich technický přínos v oboru informatiky. Přínos by měl mít trvalou a výraznou důležitost pro celý obor. Většina oceněných osobností byli informatici.

Cena je pojmenována po Alanu Mathisonovi Turingovi (1912–1954), britském matematikovi, který je považován za jednoho ze zakladatelů moderní informatiky. Turingova cena je někdy označována jako „Nobelova cena informatiky“, neboť je nejdůležitějším oceněním v tomto oboru. Turingovu cenu sponzoruje společnost Google Inc.; momentální výše ceny je 1 000 000 USD (dříve měla cena hodnotu $250 000).

Vybraní nositelé (rok-nositel-přínos)

Logo

Seznam vybraných zdrojů:

Tisková zpráva ACM o Turingově ceně 2007 (anglicky). www.acm.org Shafi Goldwasser - A.M. Turing Award Winner [online]. ACM. Dostupné online. http://amturing.acm.org/award_winners/stonebraker_1172121.cfm DIFFIE, W.; HELLMAN, M. New directions in cryptography. IEEE Transactions on Information Theory. 1976, svazek 22, čís. 6, s. 644–654.

2015 USA Whitfield Diffie a Martin Hellman vynalezení a rozšíření asymetrické kryptografie s veřejným klíčem,[4] včetně použití pro elektronické podpisy, a praktického způsobu výměny kryptografických klíčů
2016 Spojené království Tim Berners-Lee zásluhy o rozvoj webových technologií, především protokolu HTTP, World Wide Web (WWW) i prvního webového prohlížeče