Činnost Firmy

Firma provádí

- Žáruvzdorné vyzdívky kotlů pro výrobce TATRA Kolín později Fram Strojírny Kolín s.p. a po privatizaci BRESSON a.s.. Kotle BK, OKP a uhlové kotle RK až do výkonu 150t/h včetně GO vyzdívek a vyzdívek pro ekologizaci. Pro výše uvedené kotle zajišťujeme vlastní výrobu tvarovek ze žárobetonových směsí ZBH a ZBL včetně směsi LCC. Typ hořáků osazených na kotlích, určuje typy použitých tvarovek. Dále zajišťujeme kompletní dodávky dalších žáromateriálů včetně Sibralů (vše přímo od výrobců) a technickou dokumentaci včetně pokynů pro vysušení a první najetí tepelných agregátů do provozu.

- Ekologizace uhlových kotlů RK, včetně GO vyzdívek.

- Vyzdívky kotlů:Slatina, VSB, ARK (Vyhorlat Snina), LOOS a kotle vyráběné v závodě ČKD Dukla a.s. typy - KDVE, PGV a další. Složení vyzdívek pro tyto kotle z materiálu Sibral a lehčených žárobetonů. - vyzdívky kotlů BK,OKP pro firmu Bresson a.s. (Strojírny Kolín), včetně dodávaných materiálu a zajištění technické dokumentace. Výroba tvarovek pro tyto kotle z nízkocementových směsí LCC.

- Kotle na spalování dřevního odpadu

 • Wyncke
 • Clauhan
 • Slatina
 • Danstoker
 • ČKD kombinované palivo

- Spalovny:

 • Nemocničního odpadu
 • Tuhého a tekutého materiálu

- Pece:

 • Vozíkové
 • HN27
 • Kovářské
 • Žíhací
 • Pecní vozy

- V poslední době zajišťujeme žáruvzdorné vyzdívky včetně dodávek žáromateriálů pro nové kotle spalující biomasu. Jako subdodavatel pro tyto firmy : EKOL Brno, s.r.o. (TP Loučovice), PolyComp, a.s. (Teplo Braňany), SEA CZ a.s. ( BioEnergo Kolín), atd. Do výkonu 120t/h.