Jak se stát fotbalovým rozhodčím?

Proč se ze všech sportů těší největší divácké oblibě právě fotbal? Proč se nestala světovým sportem číslo jedna nějaká jiná míčová hra? Důvod je asi zcela jednoznačný: fotbal je nejrozšířenější sportovní hra, která klade jen minimální nároky na výstroj, je to hra jednoduchá, a přitom nesmírně vzrušující. Oproti jednoduchosti samotné hry ale vystupují ne již tak jednoduchá pravidla fotbalu. Z pohledu pravidel není již fotbal až tak dobře vymyšlený, jeho pravidla mají k dokonalosti ještě daleko. Hra je to krásná, skvělá, vzrušující, ale nedá se jednoduše uchopit a svázat do uceleného systému pravidel.

Zde je naprosto nezastupitelná funkce rozhodčího. Jeho postavení v současném fotbale je stále náročnější a jeho odpovědnost značná, neboť i jediným chybným verdiktem může zmařit výsledek snažení celého mužstva. V důsledku neustále se zvyšující vyrovnanosti mužstev a videotechnice, která často vyjasní herní situace do nejmenších detailů, výrazně roste význam správných a přesných verdiktů rozhodčích.

První udělení licence

Žadatel o licenci musí být registrovaným členem Fotbalové asociace ČR (FAČR) s platným identifikačním číslem (ID). Dále pak splnit prověrky z PF a fyzických testů. Na vlastní náklady se podrobit zdravotním prohlídkám.

Fotbalový rozhodčí

Text převzatý z www.fotbal.cz