Určování bakterií

Bakterie je možné klasifikovat pomocí několika charakteristik, jako je základní tvar (kulička, tyčinka, vlákno, spirála), výsledek laboratorního testu (pozitivní, negativní, žádný) a jestli potřebují ke svému přežití kyslík (aerobní=potřebují nebo anaerobní=nepotřebují).

Následující tabulka obsahuje možné hodnoty jednotlivých charakteristik pro vybrané druhy bakterií.

Typ Tvar Laboratorní test Nároky na kyslík
actinomyceta Tyčinka nebo vlákno pozitivní aerobní
kok kulička pozitivní Aerobní a anaerobní
corynebakterie tyčinka pozitivní aerobní
endospora tyčinka Pozitivní nebo negativní Aerobní a anaerobní
Střevní bakterie tyčinka negativní aerobní
Plísňová bakterie kulička žádný aerobní
mycoplazma kulička žádný aerobní
pseudomonáda tyčinka negativní aerobní
rickettsia Kulička nebo tyčinka negativní aerobní
zapouzdřilka vlákno negativní aerobní
spirila spirála negativní aerobní
spirocheta spirála negativní anaerobní
vibria tyčinka negativní aerobní
Pozn. Pozorované hodnoty nemusí být jednoznačné.
Tab. Vybrané druhy bakteríí a jejich charakteristiky.

Komentáře k uvedeným informacím

Tvar

Pozorovaná bakterie může nabývat najednou jeden nebo více hodnot tvar. Shoda ve tvaru mezi pozorovanou a některou konkrétní bakterií nastane tehdy, jestliže se všechny hodnoty tvaru pozorované bakterie nachází ve výčtu možných hodnot tvaru známé bakterie.

Příklad:

Laboratorní test

Výsledek laboratorního testu je vždy jednoznačný, proto u pozorované bakterie nabývá vlastnost laboratorní test vždy právě jednu hodnotu (hodnota žádný znamená, že u dané bakterie se test neprovádí). Hodnoty v tabulce ale říkají, že u některých bakterií (endospora) může být výsledek laboratorního testu jak pozitivní, tak negativní (ale ne zároveň). Shoda ve výsledku laboratorního testu mezi pozorovanou a některou konkrétní bakterií nastane proto tehdy, jestliže (jediná) hodnota výsledku laboratorního testu u pozorované bakterie se nachází ve výčtu možných hodnot této vlastnosti u některé konkrétní bakterie.

Příklad:

Nároky na kyslík

U pozorované bakterie lze zjistit, jestli žije v přítomnosti kyslíku (aerobní) resp. jestli žije za nepřítomnosti kyslíku (anaerobní). Některým bakteriím vyhovují obě možnosti, a proto tato vlastnost může nabývat i více hodnot najednou. Shoda v nároku na kyslík mezi pozorovanou a některou konkrétní bakterií nastane tehdy, jestliže hodnoty této vlastnosti u pozorované bakterie přesně odpovídají hodnotám této vlastnosti nějaké konkrétní bakterie (t.j. žádná hodnota nechybí ani nepřebývá).

Příklad:

Obrazová galerie

Actinomyces_israelii Mycoplasma spirocheta Vibrio