Testovat generátory náhodných čísel


Předvolby generátoru


Testové kritérium

$\alpha$ = 0.05
$u_{1-{\alpha / 2}}$ = $u_{0.975}$ = 1.959963985


Jednotlivé testy

Test bodů zvratu
Test znamének diferencí
Spearmanův pořadový koeficient korelace
Seriální koeficient korelace / Cochranův test

Generovaná čísla