Sbor dobrovolných hasičů Olešnice

Menu

Třetí čtvrtletí 2017

Druhé pololetí jsme zahájili hned prvního července grilováním u fotoArticle hasičské zbrojnice, pořádané sborem pro členy a jejich rodinné příslušníky. Společně jsme poseděli, popovídali si a zároveň hodnotili a plánovali další činnost. V červenci jsme přijali nového člena Jana Koláře, který se do naší obce přistěhoval a přestoupil ze sboru v Opočně, kde byl platným členem výjezdní jednotky. Během července již probíhaly přípravy na pohárovou soutěž, kterou jsme už po sedmnácté uspořádali 12. srpna. Dětská soutěž se konala poprvé pod názvem „ Memoriál Václava Říhy“, tím se sbor rozhodl uctít památku zesnulého trenéra dětí. Děti se snažily a družstvu mladších i starších se podařilo soutěž vyhrát. V soutěži dospělých vyhráli obě kategorie hasiči z Rájce. Naše ženy skončily na třetím místě a muži na místě sedmém. Soutěž probíhala v přátelské atmosféře, velkou pomocí je elektronická časomíra, kterou nám zapůjčilo OSH v Rychnově nad Kněžnou. Dále bych chtěla poděkovat MUDr. Vladimíru Záleskému, který nám již řadu let na námi přádaných soutěžích zajišťuje lékařskou službu. V srpnu jsme při významném životním jubileu navštívili naši hasičku Martinu Pinkovou, a s přáním všeho nejlepšího ji od hasičů předali dáreček. Během prázdnin probíhaly soutěže ligy mládeže, kterých se zúčastňuje družstvo starších dětí. Tímto děkuji našim řidičům, kteří nás hasičským autem i s technikou vozili. V sobotu 9. 9. se družstvo mužů zúčastnilo soutěže v Třebešově, zde skončili na 7. místě. Tady se soutěží i v jednotlivcích o titul „Železný hasič“, ten jel v letošním roce obhajovat Jakub Šmída a to se mu podařilo. V kategorii žen se do této soutěže pustila jako nejmladší účastnice této soutěže Kateřina Šmídová a vybojovala pěkné třetí místo. Všem nám udělali velkou radost. Vidět byly i šťastné slzičky rodičů těchto úspěšných borců. Na 23. září jsme svolali brigádu na úklid zbrojnice a překážek po ukončení soutěží. Po práci si účastníci opekli na ohni špekáčky a tím dospělí ukončili letošní sezonu. My, kteří jezdíme na soutěže dětí jsme již zahájili nový ročník v Lukavici na braňáčku a sedmého října nás čeká závod požární všestrannosti v Olešnici v OH.

Ivana Říhová

Druhé čtvrtletí 2017

fotoArticle Vážení spoluobčané, ve své zprávě Vás seznámím s činností hasičů ve druhém čtvrtletí letošního roku. První dubnovou akcí byla brigáda na úklid naší obce a okolí v rámci celostátní vyhlášené akce „Ukliďme si Česko“, konané v sobotu 8. dubna. Brigády se zúčastnili dospělí i děti z našeho sboru, prošli po komunikacích v obci i přilehlých cestách a posbírali odpadky, které neukáznění občané odhodili do přírody. Poprvé se v letošním roce snížil počet sesbíraných pytlů, což svědčí o tom, že lidem začíná záležet na tom, v jakém prostředí žijí. Na 15. 4. byla svolána valná hromada sboru, hlavními body byla příprava tradičního kácení máje a organizace okrskové soutěže, kterou jsme se v rámci oslav letošního 140. výročí našeho sboru rozhodli uspořádat. Tradiční kácení máje se konalo prvního května na sportovišti za velké účasti diváků z celého okolí. Herci z řad hasičů nám letos připravili humornou scénku na téma nábor pracovníků do auto masokombinátu. Scénka měla mezi diváky velký ohlas.

fotoArticle

Okrsková soutěž proběhla na sportovišti 20. května za účasti družstev muž i žen. Při příležitosti 140. výročí založení sboru nám zde byla panem starostou předána pamětní stuha. Soutěž se podařilo vyhrát jak našim ženám, tak i mužům. Po skončení soutěže pokračovala volná zábava se soutěžemi a taneční zábavou se skupinou Bladex. Na poslední víkend v květnu již tradičně připadá dětská celookresní soutěž Plamen. Letos ji pořádal sbor v Ještěticích. Naši muži tam odjeli v pátek připravit dětem zázemí. Tam jsme děti za pomoci rodičů odvezli, nocování bylo připravené jako již v předešlých ročnících v tělocvičně naší školy. Po oba dny nám zajištovali jídlo i s dovozem na místo manželé Martina a Pepa Pinkovi, tímto bych chtěla jim i rodičům, kteří nám po celý víkend pomáhali poděkovat. Letošnímu ročníku přálo počasí a tak soutěže probíhaly bez problémů. Dařilo se i dětem. Zde se zúročuje práce dospělých a mnoho hodin strávených s dětmi a tak se podařilo starším dětem, jejichž soutěž je postupová, poprvé postoupit do krajského kola. fotoArticle To byl sen jejich zemřelého vedoucího Vendy Říhy. Dětem bych za jejich snahu chtěla poděkovat jménem svým i jménem celého sboru, vždyť právě ony na začátku soutěže slíbily, že se budou snažit a na památku Vendy se do kraje probojují a to se jim opravdu podařilo a zde se umístily na krásném čtvrtém místě v Královéhradeckém kraji. Zde v kategorii jednotlivců mladšího dorostu na sto metrů překážek vyhrál Jakub Hovorka a stal se krajským přeborníkem, tak bude mít náš sbor i obec zástupce na mistrovství republiky ve Zlíně. Přeji mu hodně úspěchů. V květnu jsme navštívili našeho člena Václava Pařízka při příležitosti životního výročí a předali mu od sboru dáreček. Muži ze sboru odjeli 3. 6. na soutěž mužů nad 35 let do Dobrušky. Ostatní, kdo pracujeme s dětmi jsme v tento den doprovodili hasičské děti na výlet do Hasičského muzea v Přibyslavi a ZOO v Jihlavě, který pro ně za úspěchy v loňském roce uspořádal obecní úřad. Výlet se všem líbil a děkujeme. Také jsme pomohli s organizací a tombolou na dětském dni. Nyní mají děti před sebou prázdniny, tak ať se jim vydaří, i když kroužek i soutěže budou probíhat i během prázdnin.

Ivana Říhová

První čtvrtletí 2017

fotoArticleLetošní rok zahájil Sbor dobrovolných hasičů pracemi na generální opravě přenosné stříkačky. Sborem byl zakoupen nový motor a po dokoupení dalších součástí bude stříkačka zrestaurována. Během ledna navštívili hasiči výroční valné hromady konané v okolních sborech. Do pokladny OSH byly odevzdány členské příspěvky. Jak je již zvykem, koná se na začátku roku tradiční hasičský ples. Na tom letošním zahrála osmnáctého února na sportovišti k tanci i poslechu skupina Gemini 2 pana Hejduka. Ples byl hojně navštíven a zábava se protáhla až do brzkých ranních hodin. V únoru se konala výroční valná hromada okrsku, kde bylo oznámeno, že se pořádání letošní okrskové soutěže zhostí náš sbor. Ta se uskuteční 20.5. na sportovišti a bude součástí oslav 140ti let od založení sboru. Večer budou oslavy pokračovat zábavou s kapelou Bladex. Na celý průběh oslav Vás srdečně zveme. V březnu již začali muži připravovat scénku na kácení máje, které se opět uskuteční 1. května na sportovním areálu Olešnice. Také byly smontovány překážky pro děti. Na 8. dubna jsme připravili brigádu v rámci celorepublikové akce Ukliďme si Česko, které se účastní děti i dospělí, a seberou odpadky odhozené kolem komunikací v naší obci. 15. dubna ve 20 hodin se uskuteční členská valná hromada sboru. Na akci zveme všechny členy sboru. Všem občanům Olešnice tímto přeji příjemné prožití Velikonoc a hezký začátek jara.

Ivana Říhová