Kolejove stavby

Chladek a Tintera

Podnikatelská filozofie akciové společnosti Chládek a Tintěra Pardubice vychází z představ o poslání moderního podniku, které lze souhrnně vyjádřit formulací „být užitečný svému okolí“. Tedy být producentem kvalitního a poptávaného zboží a služeb, dobrým zaměstnavatelem a také nositelem a reprezentantem jasně formulovaných mravních a sociálních hodnot. Tento postoj považujeme za vyjádření ekologických, humanitních i ekonomických principů, které by měl na prahu třetího tisíciletí respektovat každý podnik, každá organizace.

Chladek a Tintera
© All rights reserved | Created by Radek Souček | Kontakt: soucek.radek@gmail.com