Úvod


Kouření elektronických cigaret je jednou z alternativ, jak nahradit kouření běžných cigaret. Na této stránce naleznete základní informace o elektronických cigaretách, což zahrnuje údaje o konkrétních produktech, zásadách užívání, při jejichž dodržování jsou eliminovány dopady na zdraví uživatelů. Na těchto stránkách dále můžeme najít přehled o prodejnách v České republice a inovaci v podobě kurzů pro veřejnost, která si chce prohloubit informace o tom, jak účelně nahradit běžné cigarety těmi elektronickými.


Dále na stránkách jsou k nalezení informace, jak ovlivnil protikuřácký zákon prodej elektronických cigaret. Elektronické cigarety jsou lákadlem nejen pro kuřáky, ale také pro nekuřáky s předpokladem kouření náplní bez nikotinu a v poslední době bohužel také pro děti a mládež. Milý rodiče, nenechte se oklamat. Elektronické cigarety jsou napodobeninou normálních cigaret, tudíž dle zákona jde o produkty prodejné od 18 let, nikoliv od 15 let. V případě, že Vaše dítko přišlo domů s elektronickou cigaretou, zřejmě mu ji pořídil starší kamarád.

Negativní dopady kouření elektronických cigaret


V dnešní době je trendem prodávané výrobky co nejvíce vychválit za účelem co nejvyššího zisku. Přibližně každý druhý prodejce elektronických cigaret v této zemi uvede, že kouření elektronických cigaret je zdravější, neboť neobsahuje dehet a další škodlivé látky. Několik Amerických výzkumů již prokázalo výskyt například suchého kašle, nespavosti a dalších jevů po kouření elektronické cigarety. Pravdou ovšem je, že ZATÍM NENÍ MOŽNÉ PROKÁZAT DLOUHODOBÉ ÚČINKY kouření elektronických cigaret. Samotné přístroje téměř nic nemohou zkazit, pokud jsou nezávadné, existuje ale mnoho dalších faktorů, které mohou mít na Vaše zdraví negativní vliv.


Náplně obsahují tři základní složky: Propylenglykol, glycerol, aroma a zpravidla také nikotin. Propylenglykol a glycerol jsou chemické sloučeniny, jež by neměly mít negativní dopad na organismus člověka, nicméně jsou obsažené například také v kosmetických výrobcích nebo kapalinách do odstřikovacího zařízení u auta. Jejich kouření MŮŽE a NEMUSÍ mít vliv na jedince, neboť každý z nás je individuální bytostí a každý z nás může tyto sloučeniny snášet odlišným způsobem. Velice důležité je také to, že v dnešní době nikdo nepoukazuje na riziko vzniku rakovinotvorných látek, neboť při kouření elektronické cigarety z důvodu rychlého spalování liquidu rakovinotvorné látky vzniknout mohou. Vůbec nejčastější chybou, kterou e-kuřák dělá je, že si nechá od prodejce doporučit nebo si sám vybere náplň s obsahem nikotinu, který převyšuje množství nikotinu z běžných cigaret vykouřených za jeden den. Tato skutečnost vede k předávkování nikotinem.


Tato stránka slouží jako projekt a obsahuje i smyšlené informace.