pozaryLogo

základní informace

Vítáme Vás na webové prezentaci Hasičského Záchranného Sboru ČR (HZS ČR).

pozar drevostavby

poslání hzs čr

Našim posláním je ochrana lidských životů, zdraví, majetku a zvířat a poskytování pomoci při mimořádných událostech. Jsme základní složkou Integrovaného Záchranného Systému (IZS), který zabezpečuje koordinovaný postup při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.

organizační dělení

HZS ČR se dělí do několika částí. První z nich je Generální ředitelství HZS ČR, které je organizační součástí Ministerstva vnitra, pod které spadají také vzdělávací, technická a účelová zařízení: Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, Technický ústav požární ochrany Praha a Skladovací a opravárenské zařízení HZS ČR. Dále 14 hasičských záchranných sborů krajů, SOŠ a VOŠ požární ochrany ve Frýdku-Místku a Záchranný útvar HZS ČR v Hlučíně a Zbirohu.