Polandball logo Polandball

Co je to Polandball?

Polandball, též známý jako countryball, je druh rage komiksu vytvořený uživateli, který vznikl na německém imageboardu Krautchan.net v druhé polovině roku 2009. Polandball komiksy si dělají legraci z národních stereotypů, mezinárodních vztahů i historických událostí. Postavami jsou samotné země — countrybally, které jsou ztvárněny kulatými postavičkami v barvě svých vlajek.

Countrybally mluví lámanou angličtinou a internetovým slangem připomínající memy s kočkami (lolcaty). Po grafické stránce jsou komiksy velmi jednoduché a tvořeny jsou především v programu MS Paint. Je zakázáno kreslit countrybally jinak než od ruky.

Polandball je prvním countryballem a v komiksech se objevuje nejčastěji. Část komiksů s Polandballem je spojena s tím, že Polsko nemá vlastní kosmický program a možnost poslat přímo něco do vesmíru ze svého území. Jeden z prvních komiksů začíná tím, že se k zemi blíží velký meteorit, který by mohl zničit Zemi. Komiks pokračuje tak, že countrybally ze zemí, které mají nějaký kosmický program opustí Zemi a odletí do vesmíru a jen polský zůstane na zemi a se slzami v očích řekne jen: Poland cannot into space. (Polsko nemůže do vesmíru). Má se za to, že takovým způsobem začali Rusové diskuzi o tom, který stát je vyspělejší.

Mapa Polandball světa

Polandball map of the world 2014