Topení, voda, plyn - Urban

Topení

Díky mnohaletým zkušenostem z oblasti topení můžeme nabízet a garantovat služby v rozsahu veškerých oprav a montáží rozvodů ÚT pro rodinné domy, bytovky a panelové domy. Provádíme poradenskou službu ohledně technologií materiálů pro zvolené vytápění (hlavně na měď). Vypracujeme projekt, cenovou kalkulaci nebo vypracujeme cenovou kalkulaci na Vámi dodaný projekt a dohodneme způsob financování ÚT (ústředního vytápění) vč. předávacích stanic hrubé a jemné regulace ÚT a TUV. Instalace měřičů tepla dle zákona č. 505. 24 hodinový servis pro námi dodanou technologii (plynových kotlů Geminox a Vailant). Provádíme montáže ÚT z materiálu měd, nerez, ocel, plast. včetně podlahového vytápění CUPROTHERM®. Realizujeme montáže tepelných čerpadel, solárních zařízení, kondenzačních kotlů atp.


S čím se na nás můžete obracet ?

Dalo by se jednoduše říci, že s čímkoliv, co souvisí s topením, vodou či plynem. Rádi Vám pomůžeme

Mezi naše základní služby patří:
  • návrhy, ekonomika provozu a kompletní dodávka prvků otopných soustav
  • návrhy variantních řešení (změny materiálů)
  • opravy chyb ve výkazech výměr a projektové dokumentaci
  • školení montážních firem
  • vypracování cenových nabídek podle výkazu výměr nebo projektové dokumentace
  • projekty kotelen (dřevo, pelety, uhlí, plyn, tepelná čerpadla, kogenerace..)
  • projekty systémů řízeného větrání s rekuperací tepla
  • vyvažování potrubních sítí a zaregulování soustav řízeného větrání
  • regulace kotelen, otopných soustav a solárních systémů
  • prodej veškerého zařízení v oblasti zdroje tepla a teplé vody, otopná tělesa, potrubní rozvody, spojovací a upevňovací materiál, regulační, směšovací a uzavírací armatury a veškeré příslušenství.


Máme zde jen základní výpis těch nejčastějších servisních zásahů, pokud se Váš problém jen trochu týká topení, vody nebo plynu, tak nás kontaktujte. Pevně věříme, že Vám budeme schopni pomoct. Kontaktujte nás
`

Technický koutekSolární ohřev vody

Kolektor se skládá z pevného, tvrzeným sklem zaskleného rámu. Uvnitř rámu je v celé ploše umístěna tenkostěnná měděná trubička procházející od vstupu k výstupu. Trubička má pro zvýšení tepelné absorpční schopnosti postranní měděná „křidélka“, která zvyšují koncentraci tepelného slunečního záření. V celé ploše kolektoru pod měděnou trubičkou je cca 10cm vrstva tepelné izolace, která zabraňuje úniku tepla. Z vrchní strany je kolektor kryt tvrzeným sklem s nanesenou speciální selektivní vrstvou vysoce absorpční látky účinně pohlcující sluneční tepelné záření. Toto sklo má maximálně možnou propustnost v oblasti viditelného a blízkého infračerveného spektra, ale nepropouští dlouhovlnné tepelné paprsky. Vytváří tak vlastně skleníkový efekt a tepelná energie slunečních paprsků se koncentruje v kolektoru. Tepelná sluneční energie téměř okamžitě ohřeje teplonosnou látku (nemrznoucí směs) v trubičce a ta je pomocí oběhového čerpadla vedena do tepelného výměníku v akumulační nádrži (solárním zásobníku). Tepelný výměník následně ohřívá vodu v akumulačním zásobníku.


Otopné plochy

Otopné plochy jsou nedílnou součástí otopné soustavy. Jedná se o tepelné výměníky, jejichž účelem je předávat ve zdroji vyrobené teplo do vytápěného prostoru, a to v takovém množství a takovým způsobem, aby byla zajištěna požadovaná kvalita tepelné pohody. Na tu mají zásadní vliv: směr a rychlost proudění vzduchu ve vytápěném prostoru, rozložení teplot (teplotní profil) ve vytápěném prostoru a povrchové teploty okolních ploch s ohledem na jejich sálavý účinek. Vzhledem k tomu, že jednotlivé typy a druhy otopných ploch zajišťují různou úroveň uvedených parametrů, je třeba jejich návrhu věnovat patřičnou pozornost s ohledem na účel a využití daných prostor. Otopné plochy mohou mít formu otopných těles (např. stěnové radiátory či konvektory) nebo integrovaných otopných ploch (především velkoplošné systémy). Jednotlivé druhy otopných ploch se dále liší způsobem sdílení tepla (různý poměr konvekce a sálání) a umístěním v prostoru (podlahové, stěnové či stropní). Každá z mnoha variant sdílení a umístění má své přednosti a nedostatky, takže nelze říct, že by existovala ideální otopná plochaUkázka pokládky podlahového vytapění

s