Topení, voda, plyn - Urban

Voda

Díky mnohaletým zkušenostem z oblasti vodoinstalatérství můžeme nabízet a garantovat služby v rozsahu veškerých oprav a montáží rozvodů teplé i studené vody pro rodinné domy, bytovky a panelové domy. Provádíme poradenskou službu ohledně technologií materiálů pro rozvod i koncové zařízené. Vypracujeme projekt, cenovou kalkulaci nebo vypracujeme cenovou kalkulaci na Vámi dodaný projekt a dohodneme způsob financování. Garantujeme 24 hodinový servis pro námi dodanou technologii. Provádíme montáže z materiálu plast, měd, nerez, ocel,. Realizujeme rekonstrukce koupelen, rozvody vody, montáž produktů atp.


S čím se na nás můžete obracet ?

Dalo by se jednoduše říci, že s čímkoliv, co souvisí s topením, vodou či plynem. Rádi Vám pomůžeme

Mezi naše základní služby patří:
  • rozvody vody
  • prodej a dovoz produktů
  • rekonstrukce koupelen
  • zajištění zpracování projektové dokumentace na rozvody vody
  • Školení
  • revizní zprávy
  • čištění kanalizace
  • čištění odpadů
  • opravy vodovodů a další drobnější i rozsáhlejší opravy
  • prodej veškerého zařízení v oblasti zdroje tepla a teplé vody, otopná tělesa, potrubní rozvody, spojovací a upevňovací materiál, regulační, směšovací a uzavírací armatury a veškeré příslušenství.


Máme zde jen základní výpis těch nejčastějších servisních zásahů, pokud se Váš problém jen trochu týká topení, vody nebo plynu, tak nás kontaktujte. Pevně věříme, že Vám budeme schopni pomoct. Kontaktujte nás
`

Technický koutekLikvidace odpadních vod

Systém hospodaření s vodou v budovách je důležité chápat jako celek a brát v úvahu všechny vstupy a výstupy s vodou spojené – vodu samotnou, energii a látky v ní obsažené. Použitá voda obsahuje využitelnou tepelnou energii a recyklovatelné látky, např. fosfor, jehož ekonomicky využitelné zásoby se rychle zmenšují. V poslední době technologie respektují více energetické poměry (ČOV by neměla spotřebovávat, ale produkovat energii) a zabývají se odstraněním dalších, dosud nesledovaných a přitom z hlediska zdraví významných látek, z odpadních vod. Novinky se týkají jak vegetačních, tak „strojních“ ČOV. Odpadní vody jsou shromažďovány a poté likvidovány (žumpa, septik) nebo odváděny do kanalizace. Dříve se budovaly systémy jednotné kanalizace (odpadní i dešťová voda), dnes systém oddílné kanalizace (splašková voda oddělena od dešťové). U vesnické zástavby či u osaměle stojících objektů je centrální kanalizace finančně velmi náročná a volí se decentralizovaný způsob čištění odpadních vod – domovní čistička odpadních vod. Z pohledu snižování nároků na energii se nabízí řešení s využitím vegetačních (kořenových) čistíren. Pokud se projektanti vyvarují chyb, lze očekávat fungující vegetační čistírny, ale je potřeba vegetační čistírnu správně provozovat a nespoléhat se pouze na absolutně bezúdržbový systém, který bude fungovat s nulovými provozními náklady. Dotační podpora existuje. V dotačním období 2014–2020 dochází k výrazným úpravám podmínek pro získání dotací na výstavbu a rekonstrukce ČOV a kanalizací. Hlavním kritériem pro úspěšné získání dotace je celková efektivnost daného řešení, zejména tedy celkové investiční a provozní náklady na počet napojených osob. Pro realizaci domovní čističky odpadních vod v místech, kde centrální kanalizace nebude realizovaná, vyhlašuje individuálně konkrétní město či obec. Je důležité nezapomenout na prioritu vsakování dešťových vod. V současnosti podle novely Vodního zákona nesmí stavební úřad vydat stavební povolení na novou stavbu a rekonstrukci bez vyřešení hospodaření s dešťovými vodami již v samotném projektu stavby. Způsob zacházení s použitou vodou má vliv na kontaminaci podzemních vod a přímo tak ovlivňuje i kvalitu a množství pitné vody a únik nutrientů zhoršuje i využití vod např. pro rekreaci. Trend je jednoznačný: voda, živiny i energie v odpadní vodě obsažené by měly být recyklovány.Ukázka pokládky vodovodního potrubí

s