Vznik a historie

Znak sboru

Vznik a historie sboru

Povídání o SDH Tuř sepsal p. Jiří Vích, dlouholetý velitel a později i starosta SDH Tuř v roce 2007, při příležitosti 100 let od založení SDH Tuř a toto povídání bylo součástí projevu při oslavách založení SDH Tuř.

„Vědomosti o činnosti sboru čerpal jsem částečně z kroniky hasičské a to do roku 1947, z části z kroniky obecní a konečně z paměti své i našich hasičů“. - Jiří Vích

(následující popis obsahuje pouze úryvky z celkového povídání k oslavám 100 let od založení sboru)

Oslavy 100 let sboru

Když mám popsat 100 leté dějiny SDH v Tuři, nemůžu jinak začít než v roce 1933, kdy na valné hromadě dne 21.1. usnesl se sbor na zakoupení „Pamětní knihy pro zápisy pamětí sboru“. Prvním kronikářem byl pan Josef Bílek, starosta obce, rolník z čp. 22, který popsal založení Dobrovolných hasičů v Tuři a v jejich počátcích. SDH Tuř byl ustaven za společných obcí Tuř, Butoves a Hubálov za úřadování starosty Josefa Šindeláře z Butovse.. Ten na obecní schůzi dne 15.9.1907 dává v úvahu zakoupení stříkačky a založení sboru, protože subvence v částce 440 korun, která byla obci přidělena, jinak propadne a nebude obci vyplacena. Dne 27.9.1907 na schůzi obecního zastupitelstva bylo jednohlasně usneseno, aby se pořídila stříkačka s příslušenstvím dle smlouvy, která byla sjednána 24.9.1907 s firmou „Smejkal“ za obnos 2.200,-- korun. V té době vznikl a ustaven byl hasičský sbor v obci Tuř.

Prvním velitelem ustanoveného sboru v Tuři byl Jan Kozák, hostinský z domu č. 29, starostou František Havránek rolník z čp.12, jednatelem Václav Křídlo č. 50, náměstkem velitele Jan Nožička, č.27. Členové sboru: Josef Černý, František Záveský, Jaroslav Škaloud, Josef Havránek, Stanislav Krupička,František Šoltys, Václav Vích, Václav Záveský, Emil Šimon, Václav Nožička, Jan Bílek, Jan Tvrdý, Josef Janda a Josef Vitík.

Rok 1945 a konec války přinesl do naší obce hodně událostí smutných i radostných. 19.3.1945 zemřel zakládající člen a dlouholetý velitel pan Stanislav Krupička jeden z prvních členů, kteří se chopili v naší obci hasičské myšlenky a z malých prostředků vybudovali místní hasičský sbor. Také naše obec zažila velmi dramatický konec války a naši členové hasičského sboru, kteří ke konci války drželi hasičské hlídky mnoho dramatických chvil. Známé okolnosti o podpoře i živení ruských a britských uprchlých zajatců v našich lesích a krutá smrt nap. Šimka a umučení hajného Hlaváčka jen prokázali statečnost členů hasičského sboru i místních občanů. Každoročně 8. května se občané obce Tuř scházejí a připomínají si tehdejší události.

V roce 1969 přišlo radikální omlazení našeho sboru. 7.12. na výroční členské schůzi byli přijati noví členové: Jiří Kubíček, Vladislav Vaníček, Jiří Vích, Vlastimil Kosejk ml, Václav Bílek ml., Václav Kotlář ml.

V roce 1982 se naše družstvo zúčastnilo okrskového cvičení sborů v Popovicích, kde se umístilo na třetím místě s nejstarším věkovým průměrem i stříkačkou ze všech soutěžících. V těchto letech se začal objevovat nový fenomén v hasičství – požární sport. Naše družstvo začalo se závistí sledovat špičkové sbory, které měli stříkačky PS 8 nebo nové PS 12, nové lehčí hadice a dosahovaly na soutěžích špičkové výsledky.

Rok 1992 byl významný v tom, že našemu sboru byla přidělana nová stříkačka PS 12 s vybavením a náš sbor se mohl konečně rovnat s technikou s jinými sbory. 90 léta a přelom století se stal pro náš sbor novým mezníkem. Do našeho sboru byli přijati další mladí členové – bratři Řehákové, Martin Žilka, Karel Roudný, Tomáš Vích.

Naše družstvo v r. 1999 vyhrálo okres v Úlibích a poprvé se zúčastnilo okresního kola, které se konalo v Sobotce a umístilo se na druhém místě. Byl to obrovský úspěch a pro náš sbor velké povzbuzení. V těchto letech prožíval požární sport nevídaný vzestup a mnoho hasičských sborů se takto zviditelnilo. Také nás sbor, který pravidelně začal vyhrávat okrsky a zúčastňoval se II. kol v okrese a po předních a prvních místech i krajských kol, se stal předním sborem v okrese a po několika třetích a druhých umístěních v kraji i předním sborem ve východočeském kraji.

První požár zaznamenává naše kronika v naší obci 23.2.1913 v popisném čísle 7 a 22, 14.8.1932 zapálil blesk stodolu pana Klavíka v č. p. 19 , v roce 1937 zúčastnil se sbor hašení požáru u pana Kosejka v Hubálově, 29.3.1941 náš sbor o počtu 12 lidí přispěchal hasit požár u pana Víška v Robousích, o žních r. 1947 hasili požár obilí na poli pana Bohuslava,v roce 1965 zasahovali při požáru Hubálově u Hnízdů, v r. 1966 v Hubálově u Vítků, také v roce 1966 hořelo v Tuři u Hudců, v r. 1968 hořící vagon na nádraží v Butovsi a mnoho dalších míst, kde zasahovali a pomáhali naši minulí i současní členové dobrovolného sboru hasičů v Tuři a všude tam dokazovali svou připravenost pomoci zachraňovat majetky svých spoluobčanů a i přespolních, za což jim náleží velký dík a úcta.