Současnost sboru

Znak sboru

Současnost sboru

V současné době má náš sbor 38 členů, z toho 15 žen a 25 mužů. Nejmladšímu členovi je 16 let, nejstaršímu 85 let. V průběhu celého roku sbor pořádá spoustu sportovních a kulturních společenských akcí. Pokud je potřeba, vyjíždí také k zásahům v nejbližším okolí.


Akce konané v průběhu roku:

 • Leden:
  • Hasičský ples
 • Březen:
  • Dobrovolné brigády - obec, hřiště
 • Duben:
  • Hasičská soutěž "Vyhánění pavouků"
 • Květen:
  • 8. května - uctění padlých vojáků
  • Okrsková soutěž
 • Říjen:
  • Zakončení sezóny
 • Prosinec:
  • Výroční schůze

Náš sbor má také sportovní družstvo, které se po celý rok účastní spousty hasičských závodů v požárním sportu. Závody se dělí na postupové závody a na ligové závody. SDH Tuř se soustředí zejména na postupové soutěže, kterým věnuje největší přípravu a ve kterých také již řadu let dosahuje velmi dobrých výsledků.

Dosažené výsledky v postupových soutěžích:

 1. Okrskové kolo: 17x 1. místo
 2. Okresní kolo: 9x 1. místo
 3. Krajské kolo: 5x 1. místo
 4. Mistrovství republiky: nejlépe 3. místo (2014)
MČR Česko Budějovice

MČR České Budějovice - 3. místo (2014)