logo

Vítejte na stránkách Orsiovi sbírky

Kdo jsem?

Jmenuji se Orsir a mojí zálibou je sbírání starých předmětů, převážně zbraní a zbrojí od 14. do 19. století. Tyto předměty mne uchvátili již v dětsví, kdy jsme s mým otcem často navštěvovali jeho kamaráda sběratele. Ten vlastnil přes 50 předmětů, převážně palných zbraní z 16. století. Od té doby se to táhlo, můj první předmět, který jsem získal, byla levoruční dýka z konce 17. století. Tu jsem získal již v devatenácti letech při mé první práci v aukčním domě.

Co dělám?

Po vystudování vysoké školy jsem již měl spoustu praxe v rozpoznávání předmětů. U předmětů jsem vždy zkoumal jejich stáří, použití materiálů a pravděpodobných postupů. Po škole jsem dlouho dobu jsem pracoval pro malý aukční dům ve Vídni, kde jsem zajišťoval hlavně sekci zbraní. Nyní pracuji pro 3 velké auční domy jako odborník přes chladné zbraně, dále dělám posudky pro různé sběratele a zájemce o staré zbraně a zbroje. Mimo jiné je zajímám o různé postupy výroby těchto předmětů a konzultuji je s výrobci replik. Dále se věnuji výrobě replik menších předmětů, jako jsou například prachovince z rohů a dřeva, levoruční dýky, nože a občas i menší meče. Při výrobě těchto replik se snažím zachovat co nejvíce dobové postupy, nástroje i materiály. Občas ale musím použít náhražky například za slonovinu.

Malá ukázky tradiční výroby japonských mečů: