Logo stránky zabezpečovacích kódů

Lineární a cyklické zabezpečovací kódy binární.

Na těchto stránkách se dozvíte o problematice binárních zabezpečovacích kódů lineárních a cyklických. Dozvíte se o principu kódování i dekódování. Dále se dozvíte možnosti použití kódů v praxi.

Bezpečnostní kódy

Bezpečnostní kódy se v datových sítích využívají k zajištění integrity dat. Při přenosu dat totiž může dojít k mnoha chybám. Ať už kvůli elektromagnetickému rušení na metalickém vedení, nebo kvůli ztracení paketu při výpadku síťového prvku, až po mírné poškození datového média (CD, DVD).

Uvedu na příkladech:

Příklad 1.:
Stahujeme-li obrázek. Pakety s jednotlivými částmi obrázku jdou po různých cestách. Ale když po cestě např. jeden ze síťových prvků vypadne a paket se ztratí, nebo přijde poškozený. Přijde nám tedy jen „část“ obrázku. To my ale nechceme. My chceme, aby ten obrázek byl celý. Jenže jak koncové zařízení, např. počítač, zjistí, že ten paket byl poškozen?? K tomu právě slouží zabezpečovací kódy, které „řeknou“ že soubor nesouhlasí a něco „je špatně“.
Příklad 2.:
Mějme disk CD, nebo DVD, který je zcela zaplněn daty. Stane se nám nehoda a disk se „poškrábe“. Přes tento „škrábanec“ se čtecí zařízení k datům nedostane. Teoreticky bychom měli disk nenávratně poškozený. Ale v praxi víme, že i „poškrábané“ disky umí mechanika přečíst. K tomu ji pomáhají právě zabezpečovací kódy, které jí pomohou ztracená data dopočítat. Samozřejmě v rámci nějaké tolerance.

Na těchto příkladech jsme si ukázali důležitost zabezpečovacích kódů, ať už při detekci chyb (viz př. 1), či při opravě chyb (viz př. 2).

Základní pojmy:

Kód (n,k):
n je délka kódového slova, k je počet informačních bitů.
Redundance:
Nadbytečná data. Základní faktor zabezpečovacích kódů. Označení r. r = n – k.
Hammingova kódová vzdálenost:
(dh) Minimální počet bitů ve kterých se liší libovolná dvě kódová slova.
Binární kód
Postaven na matematice MOD2 (AND + XOR). AND reprezentuje logický součin. XOR reprezentuje exkluzivní logický součet.
Pravdivostní tabulky členů AND a XOR

Copyright © 2012. Pavel Vojtas.