Fakulty informatiky a managementu. Působí na ní dvacíka pedagogů. Zajišťuje výuku asi 50-ti předmětů pro několik studijních oborů(viz informační systém studijní agendy STAG. ) Následují podrobné informace o vybraných předmětech.

Technologie pro publikovní webu 1

garant a přednášejíci: Ing. Jiří Štěpánek

Cvičící: Ing Jiří Štěpánek , Mgr Daniela Ponce, PhD., Ing. Šárka Křížková

Sylabus:

  1. Seznámení s principy a fungováním WWW a URL
  2. Aktivní zvldnutí HTML5 a CSS
  3. Základy a optimalizace stránek pro prohlížeče.