Psychologie řízení - Přednášky ke stažení

Vedení lidí - Přednáška 1
Styly vedení. Teorie vedení. Behaviorální a kontingenční teorie.

Motivace v zaměstnání - Přednáška 2
Obsahové teorie. Teorie procesu.

Moc v organizaci - Přednáška 3
Zdroje moci. Situační faktory moci, zákony moci.

Politika v organizaci - Přednáška 4
Typy politických aktivit. Etika používání politických metod.

Organizační kultura - Přednáška 5
Prvky organizační kultury. Typy organizačních kultur.

Interkulturální management - Přednáška 6
Pět kulturnich hodnot. Srovnání organizační kultury různých zemí. Rozdíly v typech managementu.

Spokojenost se zaměstnáním - Přednáška 7
Faktory ovlivňující spokojenost. Věrnost organizaci, podnikové vlastenectví.

Psychologická smlouva - Přednáška 8
Typy psychologické smlouvy. Proměny psychologické smlouvy. Zaměstnatelnost.

Komunikace v malých skupinách - Přednáška 9
Typy skupin. Role člena skupiny. Komunikační sítě. Skupinové myšlení.

Řešení konfliktu, vyjednávání - Přednáška 10
Styly řešení konfliktu. Strategie řešení problému.

Mobbing, psychický teror na pracovišti - Přednáška 11
Strategie lobbingu. Průběh lobbingu. Opatření proti lobbingu.

Psychopati v manažerských pozicích - Přednáška 12
Pojem psychopatie. Korporátní psychopat.


verze pro tisk
Všechna práva vyhrazena.
Webdesign by MiKe (C) 2009