Prof. Ing. Ladislav Hájek CSc. - vedoucí katedry ekonomie na FIM UHK

Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové

Česká vlajka Anglická vlajka

Prof. Ing. Ladislav Hájek, CSc.

Katedra ekonomie

Fakulta informatiky a managementu
Univerzita Hradec Králové

Na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové působí L. Hájek od jejího vzniku v roce 1993, kdy byl zvolen předsedou Akademického senátu nové fakulty. V letech 1998 - 2012 zastával funkci vedoucího Katedry ekonomie. Vystudoval Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze, kde rovněž obhájil svoji disertační práci. V roce 2009 byl jmenován profesorem pro obor ekonomie. Pedagogická, vědeckovýzkumná a publikační činnost je zaměřena především na makroekonomii, veřejné finance a zdanění.

Budovy UHK

ladislav.hajek@uhk.cz http://lide.uhk.cz/hajekla1/ Kancelář: budova č.9 (J), místnost 422