Curriculum Vitae


Kontakt

CV

Publikace

Výuka

Jméno a příjmení: prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.

Rok narození: 1965

Rodinný stav: ženatý, dvě dcery

Vzdělání a odborná kvalifikace:

1980-1984

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Pardubice

1984 - 1989
Univerzita Karlova v Praze
Fakulta matematicko-fyzikální
RNDr. (teoretická kybernetika, matematická informatika a teorie systémů)

1992-1993
Univerzita Karlova v Praze
Fakulta pedagogická
kurz vysokoškolské pedagogiky

1993-1994
The University of Hull, School of Management
Kingston upon Hull, Velká Británie
MBA in Information Management
(britské vládní stipendium Excalibur; sponzorován společností Microsoft)

1992-1998
Univerzita Karlova v Praze
Fakulta matematicko-fyzikální
Ph.D. (teoretická informatika)

2002
Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta provozně ekonomická
habilitace v oboru informační management

2012
jmenován profesorem v oboru informační management

Průběh zaměstnání:

1989 - 1991
JZD Džbánov, závod Mikroelektronika, Vysoké Mýto
Pracovní zařazení: samostatný asistent v oddělení vývoje

1991 - 1994
Fakulta řízení a informační technologie VŠP v Hradci Králové
katedra teoretické informatiky
Pracovní zařazení: odborný asistent

1995 - 1997
Fakulta řízení a informační technologie VŠP v Hradci Králové
Pracovní zařazení: proděkan pro studium

1997 - 2002
Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové
Pracovní zařazení: proděkan pro vědu a rozvoj

2002 - 2008
Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové
Pracovní zařazení: děkan fakulty

2008 - 2016
Univerzita Hradec Králové
Pracovní zařazení: rektor
2016 -
Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové
Pracovní zařazení: děkan

Veřejné aktivity :

 • člen Městského zastupitelstva ve Vysokém Mýtě (od roku 1994,znovu zvolen v roce 1998, 2002, 2006 a 2010)
 • člen finančního výboru při Městském zastupitelstvu ve Vysokém Mýtě (1994-2008)
 • člen Dozorčí rady Nemocnice ve Vysokém Mýtě (1996-2000)
 • člen pracovní skupiny pro ekonomický rozvoj Regionálního řídícího a monitorovacího výboru NUTS 2 - Severovýchod (1999-2001)
 • expert Generálního ředitelství XXII Evropské komise v Bruselu pro hodnocení projektů programu Leonardo da Vinci (1999-2000)
 • člen národního týmu expertů pro hodnocení projektů programu Leonardo da Vinci (1999-2006)
 • člen předsednictva Rady vysokých škol (2000-2002)
 • člen rady České společnosti pro systémovou integraci (2001-2008)
 • externí examinátor The Nottingham Trent University pro MBA program realizovaný na VUT Brno
 • člen výběrové komise Marshall Memorial Fellowship v České republice (2005-2013)
 • člen Poradního sboru primátora města Hradec Králové pro vědu, školství a zdravotnictví (od roku 2006)
 • externí examinátor The Nottingham Trent University pro MSc Business and Informatics program realizovaný na VUT Brno (2009-2015)
 • člen Dozorčí rady Technologického centra Hradec Králové (2012-2016)
 •  

  Josef.Hynek@uhk.cz

  © 16. 9. 2016


  [ Zpět]