Vzdělání

 • habilitace 2012

  Oborová didaktika

  Název práce: E-learning v kontextu vybraných metod oborově-didaktického výzkumu se zaměřením na anglický jazyk.

  Univerzita Konštantína Filozofa, Pedagogická fakulta, Nitra

 • Ph.D.2007

  Technológia vzdelávania

  Disertační práce: Využití informačních a komunikačních technologií v distanční formě výuky odborné angličtiny na FIM UHK

  Univerzita Konštantína Filozofa, Pedagogická fakulta, Nitra

 • Rozšiřující studium1993-1990

  Anglický jazyk

 • Rozšiřující studium1984-1981

  Speciální pedagogika mládeže s vadným rozumovým vývojem

 • PhDr.1981

  Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, pedagogika

  UJEP Brno, Filozofická fakulta

 • 1981-1976

  Učitelství společenskovědních oborů pro školy II. cyklu, pedagogika, ruština

  UJEP Brno, Filozofická fakulta

Zaměstnání

 • Nyní 2013

  Docent, výuka předmětů Odborná angličtina 1 - 4

  Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, Katedra aplikované lingvistiky

 • 2012 1997

  Odborný asistent, výuka předmětů Odborná angličtina 1 - 6

  Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, Katedra aplikované lingvistiky

 • 1989 1987

  Učitel ruského a anglického jazyka.

  Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové

 • 1986 1983

  Učitel ruského jazyka

  SOU potravinářské, Černožice nad Labem

 • 1983 1981

  Pracovník oddělení společenských věd

  Krajský dům pionýrů a mládeže

Odborné stáže a kurzy

 • 2012

  KSTU (Karaganda State Technical University), 2 týdny

 • 2010

  MADI (Státní technická univerzita, The Moscow State Automobile and Road Technical University), Katedra cizích jazyků, 8 týdnů

 • od 2008

  Erasmus mobility

 • 2005

  Online kurz Metodologie práce v LMS WebCT

 • 2002

  OECDL

 • 1997

  Bangor University, UK, 2 týdny

Členství v odborných organizacích a radách

 • od 2007

  člen IGIP (Mezinárodní společnost pro inženýrskou pedagogiku)

 • od 2011

  člen IMC (Mezinárodní monitorovací výbor)

 • od 2014

  místopředseda IMC

 • od 2014

  místopředseda české sekce IGIP

 • člen redakční rady časopisů JoLaCe, M4U
 • člen vědeckého výboru konferencí eLearning, Multimédia vo výučbe cudzích jazykov, Cudzie jazyky a kultúry v škole, Language, literature and culture in education aj.