PhDr. Věra Strnadová, Ph.D. Univerzita Hradec Králové
PhDr. Věra Strnadová, Ph.D.

Profil

PhDr. Věra Strnadová, Ph.D. po univerzitních a postgraduálních studiích na Filozofické fakulté Masarykovy univerzity v Brně pracuje od roku 1992 jako odborná asistentka na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Ve svých přednáškách se věnuje zejména psychologii osobnosti, interpersonálnl komunikaci, asertivitě a psychohygieně.

Velmi úzce odborně spolupracuje se Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové.

Pravidelně vede kurzy asertivity, jógy a psychorelaxace pro veřejnost.

V letech 2000 – 2010: zahraniční stáže (na vlastní náklady) na odděleních klinické psychologie na univerzitách v Novém Mexiku, Sydney, Vancouveru, Aucklandu na Novém Zélandu a v Rishikeshi v Indii.

V roce 2010 na mezinárodní konferenci ICETA ve Slovenské republice byl oceněn elektronický kurz První kroky na FIM hlavní cenou předsedkyně poroty. Kurz je určen nastupujícím studentům na FIM UHK.

Ve svém teoretickém úsilí se věnuje především problematice civilizačního stresu, kvalitě života a hodnotovému systému současné generace.

V letech 2011-2017 odborné přednášky a vědecké články na mezinárodních vědeckých konferencích v Paříži, Madridu, Portu, Dubrovníku, Londýně, v Litvě, na řeckém Zakynthosu, Krétě a Rhodosu, ve španělské Seville, v čínském Wuhanu a Hong Kongu.

Kontakt

E-mail: Vera.Strnadova@uhk.cz

Telefon: 493 33 2375

Kancelář: budova FIM, kancelář č. 430

Konzultační hodiny pro ZS 2018: čtvrtek 14:00 - 15:30 (po domluvě e-mailem)

Zadání úkolů

Úkoly jsou zadávány průběžně v seminářích.