Pedagogická fakulta UHK
ROZVRH HODIN

 

 

Ročník 1   Program: K-MS Učitelství pro mateřské školy
Semestr 2   Forma: kombinovaná
Školní rok 2013/14      

 

Dny

Hodiny

Místnost

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
8.15 – 9.00 9.05 – 9.50 9.55 – 10.40 10.45 – 11.30 11.35 – 12.20 12.25 – 13.10 13.15 – 14.00 14.05 – 14.50 14.55 – 15.40 15.45 – 16.30 16.35 – 17.20  

14.2.2014

          Tělesná a sportovní výchova 2       FLOŠNA
15.2.2014 Český jazyk 2   Tělesná a sportovní výchova 2 A16, FLOŠNA 
28.2.2014           Psychologie osobnosti   A17
1.3.2014 Hudební výchova 2 Hra na nástroj   Výtvarná výchova - linie F2, F3; P7, P9
14.3.2014           Předškolní pedagogika + informace k asistentské praxi   A16
15.3.2014 Český jazyk 2   Dramatická výchova 1 - tvořivá improvizace A16
28.3.2014           Psychologie osobnosti   A17
29.3.2014 Rozvíjení matematických představ 2   Vývojová psychologie D4, A16
11.4.2014           Vývojová psychologie   A16
12.4.2014 Předškolní pedagogika   Hudební výchova 2 Hra na nástroj A16; F2, F3
25.4.2014                  
26.4.2014                        

KTV - katedra tělesné výchovy, HudK - hudební katedra, KVK - katedra výtvarné kultury, KMa - katedra matematiky, KBi - katedra biologie, KFy - katedra fyziky, KTP - katedra technických předmětů (umístění jednotlivých budov naleznete zde: http://www.uhk.cz/cs-cz/o-univerzite/budovy/mapa-a-seznam-budov/Stranky/default.aspx)

Předmět Vyučující Katedra Zakončení
TELVYMS2, TEVYMSB2 - Tělesná a sportovní výchova 2 Mgr. Brigita Stloukalová, Ph.D.
Mgr. Dagmar Vodehnalová
KTVS z
CEJAKMS2 - Český jazyk 2 Mgr. Jana Bílková, Ph.D. KCJL z
DRVTIMS1 - Dramatická výchova 1 - tvořivá improvizace PaedDr. Vladimíra Hornáčková, Ph.D. ÚPPE z
VYTLIMS - Výtvarná výchova - linie Mgr. Magda Munzarová
Mgr. Kateřina Štěpánková
KVK z
HUDVYMS2 - Hudební výchova 2 Mgr. et Mgr. Marie Kováříčková HUDK z
PSYOSFM - Psychologie osobnosti PhDr. B. Křováčková ÚPPE zzk
ASSPXMS - Asistentská praxe PhDr. V. Václavík ÚPPE z
ROMAPMS2 - Rozvíjení matematických představ 2 RNDr. Marie Kupčáková Ph.D. KMA z
PREDPMS - Předškolní pedagogika Mgr. Yveta Pecháčková ÚPPE zzk
HHOUSMS2 - Hra na nástroj
HKLAVMS2 - Hra na nástroj
Mgr. M. Kováříčková, Mgr. J. Vondráček, MgA. J. Staňková HUDK z
VYVPSMS - Vývojová psychologie PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. ÚPPE zzk

 

Kontakty
Ředitel ÚPPE: PhDr. Pavel Zikl,Ph.D. 493331386, pavel.zikl@uhk.cz  
Garant oboru: PaedDr. V. Hornáčková, Ph.D., 493331369, vladimira.hornackova@uhk.cz
Referent ÚPPE: Jan Valter, 493331318, jan.valter@uhk.cz
Studijní oddělení: Mgr. Andrea Liberská, 493331150, andrea.liberska@uhk.cz

Java Script Library -> http://java.tatousek.cz - 00099 Sample