PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.1. Úvod do studia a metodologie věd 

2. Pedagogika volného času

3. Výzkumné metody a zpracování dat