Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.

Univerzita Hradec Králové (UHK); Vedoucí oddělení didaktiky chemie Katedry chemie Pedagogické fakulty UHK; Člen Vědecké rady UHK
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP); Profesor Katedry pedagogiky Pedagogické fakulty UJEP Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře (UKF); Profesor Katedry chemie FPV; Člen Vědecké rady Pedagogické fakulty UKF; Školitel doktorandů v doktorském  studijním programu Technologie vzdělávání na Pedagogické fakultě UKF Přírodovědecká fakulty Univerzity Karlovy v Praze (PřF UK); Školitel doktorandů v doktorském  studijním programu Chemické vzdělávání Univerzita Pardubice (UPa); Lektor Doplňujícího pedagogického studia na Katedře fyziky Fakulty chemicko-technologické UPa  

Aktuálně: Webportál projektu o interakcích reálného a virtuálního prostředí v počátečním chemickém vzdělávání