Michal Čihák - výuka na PřF UHK

Vícerozměrná statistická analýza (PVSTA)

Základy pravděpodobnosti a statistiky (UVMATST)

Pravděpodobnost (PRAVDEP)

Základy numerické matematiky (ZANUMAT)

Kurz SPSS

Aktualizováno: 8. 2. 2015 © Michal Čihák