Počítač v přírodovědném experimentu 2

Počítač v přírodovědném experimentu 2 navazuje na Počítač v přírodovědném experimentu 1. Obsahuje 11 praktických úloh z fyziky kde se pro sběr a vyhodnocování dat využívá počítač. Pro měření se používá software Coach 5 a hardwarový interface CoachLab II. Kurz je určen pro 6. semestr studentů bakalářského studia fyzikálních a technických měření v prezenčním studiu (PPEB2) a kombinovaném studiu (PPEK2).

Návody k úlohám