Úvod do fyzikálních měření

Úvod do fyzikálních měření je úvodní seminář sloužící k seznámení s fyzikálními měřeními a především zpracováním naměřených fyzikálních dat. Kurz je určen pro 1. semestr studentů učitelství fyziky pro základní školy a střední školy (UFYZMER) a studenty 1. semestru bakalářského studia fyzikálních a technických měření v prezenčním studiu (MFVB) a kombinovaném studiu (MFVK).
Doporučený studijní text je zde .